Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα NSMarket.gr από την NetScope Solutions
Επικαιρότητα Όργανα μετρήσεων

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα NSMarket.gr από την NetScope Solutions

Η Netscope Solutions εγκαινιάζει το νέο και αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό της κατάστημα με τον διακριτικό τίτλο NSMarket. Στο www.NSMarket.gr ο μηχανικός βρίσκει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται σχετικά με τα όργανα που τον ενδιαφέρουν και μπορεί πολύ εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια να κάνει τις αγορές του όταν και όπως τον εξυπηρετεί.

Πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων από την Netscope Solutions
Επικαιρότητα Όργανα μετρήσεων

Πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων από την Netscope Solutions

Η Netscope Solutions επεκτείνει τις δραστηριότητες της με την δημιουργία δικού της  πιστοποιημένου εργαστηρίου βαθμονόμησης οργάνων. Το εργαστήριο της είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 με Αριθμό Πιστοποιητικό 12 100 48092 TMS και πολύ σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελο των διαδικασιών για  την πιστοποίηση από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Όργανα μετρήσεων

Διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τα μετρητικά όργανα κατά τη διάρκεια της χρήσης τους υφίστανται μεταβολή των μετρολογικών τους χαρακτηριστικών που μπορεί να οφείλεται είτε στις καταπονήσεις  που υποβάλλονται, είτε στη χρήση τους σε «δύσκολες» περιβαλλοντικές συνθήκες είτε, ακόμα, και στις φυσιολογικές φθορές στην πορεία του χρόνου.

Όργανο ελέγχου, μέτρησης και πιστοποίησης εγκατάστασης ΜΙ 3102 ΒΤ Eurotest XE
Όργανα μετρήσεων

Όργανο ελέγχου, μέτρησης και πιστοποίησης εγκατάστασης ΜΙ 3102 ΒΤ Eurotest XE

Το MI 3102 BT EurotestXE είναι ένα πολυόργανο που πραγματοποιεί όλες τις μετρήσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61557. Υποστηρίζει τη μοναδική ρουτίνα αυτόματων μετρήσεων (ΑUTO SEQUENCE ®) σε συστήματα τροφοδοσίας ΤN, TT και IT με μετρήσεις ISFL και έλεγχο ΙMD.  Υποστηρίζει επίσης έλεγχο τάσης on-line , διαδοχή φάσεων, μετρήσεις γείωσης με […]

Amprobe Telaris ProInstall-200 Όργανο Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Όργανα μετρήσεων

Amprobe Telaris ProInstall-200 Όργανο Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Η Amprobe ανακοινώνει το νέο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, με πλήρη λειτουργίες για να πραγματοποιείτε γρήγορο και ακριβή έλεγχο και πιστοποίηση των εγκαταστάσεών σας.
Συγκεκριμένα το προτεινόμενο μοντέλο Amprobe Telaris ProInstall-200, διαθέτει 

Όργανο μέτρησης αντίστασης γείωσης της METRISIS
Όργανα μετρήσεων

Όργανο μέτρησης αντίστασης γείωσης της METRISIS

Η αμπεροτσιμπίδα GAIA 8000A της METRISIS, χρησιμοποιείται στη μέτρηση αντίστασης βρόχου γείωσης χωρίς την αποσύνδεση του αγωγού της γείωσης από τον γειωτή και στη μέτρηση του ρεύματος. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να μετρήσει το ρεύμα διαρροής της γείωσης. Έχει ευρέως χρήση  σε τομείς όπως κτήρια, τηλεπικοινωνίες, μετεωρολογία, διυλιστήρια, βιομηχανίες κλπ.

Το βατόμετρο
Όργανα μετρήσεων

Το βατόμετρο

Το βατόμετρο είναι το όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ηλεκτρικής ισχύος την οποία απορροφά ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους, τα βατόμετρα διακρίνονται σε ηλεκτροδυναμικά, επαγωγικά, θερμικά κλπ.

Όργανο δοκιμών και ελέγχων BENNING IT 120 B
Όργανα μετρήσεων

Όργανο δοκιμών και ελέγχων BENNING IT 120 B

Πολυ-λειτουργικοί ελεγκτές εγκαταστάσεων για την πλήρη δοκιμή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων των ηλεκτρικών συστημάτων
Χαρακτηριστικά  BENNING IT 120 B

 όλες οι λειτουργίες μέτρησης μπορούν να επιλεχθούν άμεσα μέσω περιστροφικού διακόπτη
 άκρο μέτρησης με διακόπτη για την απελευθέρωση της διαδικασίας μέτρησης
 οθόνη γραφικών και λειτουργία βοήθειας με διάγραμμα σύνδεσης
 πλήρες αποτέλεσμα μέτρησης με παραμέτρους μέτρησης, τιμή περιορισμού και σύμβολα για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ
 τροφοδοσία ρεύματος μέσω μπαταριών […]

Όργανο Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Fluke 1653B
Όργανα μετρήσεων

Όργανο Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Fluke 1653B

Η Netscope Solutions με στόχο να καλύψει την πρόσφατη ανάγκη πιστοποίησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο του EΛΟΤ ΗD 384, όπως προτάσσει η νέα ΥΔΕ, προτείνει τη σειρά οργάνων πολλαπλών λειτουργιών εγκαταστάσεων 1650 της Fluke.

Πολυόργανο ηλεκτρικών μετρήσεων TESTBOY TV 455
Όργανα μετρήσεων

Πολυόργανο ηλεκτρικών μετρήσεων TESTBOY TV 455

Το πολυόργανο ελέγχει την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές και μπορεί να εξασφαλίσει ότι η καλωδιακή είναι ασφαλής και σωστά εγκατεστημένη ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384.
Το όργανο ανταποκρίνεται πλήρως στις ακόλουθες δοκιμές και μετρήσεις:
• Δoκιμή εξακρίβωσης συνέχειας αγωγών και ισοδυναμικών συνδέσεων με ρεύμα άνω των 200mA […]