ΔΕΗ: Παράταση του προγράμματος των 36 δόσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Νέα Υ.Δ.Ε.

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών

Ερώτηση 1: Στην περίπτωση “Επέκτασης” ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384, υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;
Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.
Ερώτηση 2: […]

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Εργασιακά Νέα Υ.Δ.Ε.

Νομικές απαιτήσεις προς ηλεκτρολόγους για την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)

Τα έγγραφα αυτά είναι καθοριστικά για την τεκμηρίωση και την νομιμοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών αλλά και για την νομική κάλυψη και κατοχύρωση των αδειούχων ηλεκτρολόγων.
Για ποιες ηλεκτρολογικές εργασίες (εκτός από τους επανελέγχους) υπάρχει νομοθετημένη απαίτηση για έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ):

Πόσο επίκαιρο είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384;
Νέα Υ.Δ.Ε. Τεχνικά άρθρα

Πόσο επίκαιρο είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384;

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 μέσω της Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/2004 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β`/470/05-03-2004 είναι το Πρότυπο το οποίο ισχύει για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Το ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί το Πρότυπο για την μελέτη, την κατασκευή, τις αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε σκεφτεί όμως πόσο επίκαιρο […]

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ
Νέα Υ.Δ.Ε.

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ

Είμαστε στον δεύτερο χρόνο (05.2011 – 12.2012) εφαρμογής της νέας ΥΔΕ. Πολλά έχουν συζητηθεί και γραφτεί για το θέμα αυτό. Όπως κάθε αλλαγή έτσι και αυτή χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια για να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, για να  εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα και λάθη, για να δώσει αποτελέσματα.
Ο ‘’βοηθός’’ αυτός είναι μια ακόμα μικρή προσπάθεια του […]

Θερμογραφικός έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά τον επανέλεγχο
Νέα Υ.Δ.Ε. Τεχνικά άρθρα

Θερμογραφικός έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά τον επανέλεγχο

Κατόπιν της υπ’ Φ7.5/1816/88/27.02.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 470/Β/5.03.2004) και μετά από μεταβατική περίοδο, τέθηκε σε πλήρη ισχύ από 05/03/2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 θέτει ένα κατώτατο αποδεκτό όριο για τα […]

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Νέα Υ.Δ.Ε.

Παρουσίαση της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη

Μια σύντομη εισαγωγική & ενημερωτική παρουσίαση της νέας ΥΔΕ δημιουργήθηκε από τον κ. Μάνο Καυκαλά και από τον γράφοντα για την ΠΟΣΕΗ τον 05.2011 και είναι διαθέσιμη εδώ σε αρχείο Acrobat (2,0Mb) Περιέχει 42 διαφάνειες.
Μια αναλυτική παρουσίαση η οποία δημιουργήθηκε από το sarrisg.gr για εκπαιδευτικούς σκοπούς τον 06.2011, επικαιροποιήθηκε τον 08.2011και είναι διαθέσιμη εδώ σε αρχείο Acrobat (6,90Mb)

Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του
Εργασιακά Νέα Υ.Δ.Ε.

Δημιουργία Μητρώου Ηλεκτρολόγων και Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για τη συγκέντρωση των νέων ΥΔΕ

Με βάση τον Νόμο 3982 (ΦΕΚ Α’ 143/17-06-2011) για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις δημιουργούνται νέες αυξημένες απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Έτσι, προετοιμάζεται μητρώο ηλεκτρολόγων και μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο οποίο και θα συγκεντρώνονται οι νέες ΥΔΕ.

ΔΕΗ: Παράταση του προγράμματος των 36 δόσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
Νέα Υ.Δ.Ε.

Οι έλεγχοι της ΔΕΗ κατά την παραλαβή της νέας ΥΔΕ

Η Δ/ση Δικτύου Διανομής της  ΔΕΗ με  έγγραφό της προς τη Γ.Γ. Βιομηχανίας  ενημερώνει για τους ελέγχους που θα πραγματοποιούν οι αρμόδιες μονάδες της κατά την παραλαβή της νέας ΥΔΕ.
Αναφερόμενοι στην υποβολή του νέου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (Υ.Δ.Ε.) στη ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το παραπάνω σχετικό, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση […]