Πίνακες μεγεθών πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ (Β' Έκδοση)
Νέα Υ.Δ.Ε.

Πίνακες μεγεθών πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ (Β’ Έκδοση)

Οι Σαλευρής Αντώνιος και Χαντζησοφιανός Χρήστος στα πλαίσια εφαρμογής 4 ετών της νέας ΥΔΕ (Νοέμβριος 2012 – Νοέμβριος 2016) εξέδωσαν ηλεκτρονικά την Β’ έκδοση του «Πίνακες Mεγεθών Πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ».

insulation_1
Νέα Υ.Δ.Ε.

Διαδικασία μέτρησης αντίστασης μόνωσης αγωγών. Με ή χωρίς τις συσκευές;

Για αυτό το είδος μέτρησης, η εγκατάσταση πρέπει να προετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το κύκλωμα να μην είναι υπό τάση (ΕΛΟΤ HD384, Παράρτημα Π.61-Ε, παράγραφος Ε612.3).

Συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μπάνιο με μεταλλικές σωληνώσεις
Νέα Υ.Δ.Ε.

Συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μπάνιο με μεταλλικές σωληνώσεις

Το μπάνιο είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία για την ηλεκτρική εγκατάσταση. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο την καθιέρωση ζωνών (0,1,2,3) ή τα συστήματα SELV-PELV που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τον αντίστοιχο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί σε κάθε επιμέρους ζώνη. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι τα

ΕΛΟΤ HD 60364-6 και έλεγχος πτώσης τάσης
Νέα Υ.Δ.Ε.

ΕΛΟΤ HD 60364-6 και έλεγχος πτώσης τάσης

Η σύνθετη αντίσταση των αγωγών ενός κυκλώματος είναι χαμηλή, αλλά όχι αμελητέα. Όταν οι αγωγοί μεταφέρουν ρεύμα για την εξυπηρέτηση ενός φορτίου υπάρχει μια πτώση τάσης μεταξύ της αρχής της ηλεκτρικής πηγής του κυκλώματος και του σημείου σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής – φορτίου.

Σύνδεση οργάνου στον πίνακα
Νέα Υ.Δ.Ε.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο MacroTest 5035

Σκοπός της μέτρησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήρηση της ηλεκτρικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωρισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως προς το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. μετασχηματιστές για ηλεκτρικό διαχωρισμό).

Σύνδεση οργάνου στον πίνακα
Νέα Υ.Δ.Ε.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο EurotestXA

Σκοπός της μέτρησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήρηση της ηλεκτρικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωρισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως προς το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. μετασχηματιστές για ηλεκτρικό διαχωρισμό).

Έλεγχος μόνωσης όλων των φάσεων με μέτρηση στον πίνακα (πηγή: ΕΛΕΜΚΟ).
Νέα Υ.Δ.Ε.

Οδηγίες για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: Μέτρηση αντίστασης μόνωσης

Σκοπός της μέτρησης
Σκοπός της μέτρησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήρηση της ηλεκτρικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωρισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως προς το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. μετασχηματιστές για ηλεκτρικό διαχωρισμό).

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Νέα Υ.Δ.Ε.

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;

Η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι αναγκαία για τον αρχικό έλεγχο πριν την ηλεκτροδότηση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου  και τον επανέλεγχο ύστερα από σοβαρή τροποποίηση. Με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004,

Οι ''γκρίζες ζώνες'' της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας (1ο μέρος)
Νέα Υ.Δ.Ε.

Οι »γκρίζες ζώνες» της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας (1ο μέρος)

Εντοπισμός και σχολιασμός των δυσκολιών και των μη ξεκάθαρων καταστάσεων που συναντώνται στην πράξη σχετικά με την τήρηση νομοθετημένων ηλεκτρολογικών απαιτήσεων.