Ηλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχής
Νέα Υ.Δ.Ε.

Ηλεκτρολογικός έλεγχος σκαφών αναψυχής

Για τον ελλιμενισμό σκάφους αναψυχής σε Μαρίνα, χρειάζεται να κατατεθεί στις υπηρεσίες της, φύλλο ηλεκτρολογικού ελέγχου το οποίο μπορεί να αφορά, είτε σε αρχικό, είτε σε επανέλεγχο. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι

Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων
Νέα Υ.Δ.Ε.

Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στο τμήμα 514 «Αναγνώριση» υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη απαίτηση του πρωτοκόλλου. Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 514.1 με τίτλο «Γενικά» αναγράφονται τα εξής:

salevris_elot
Νέα Υ.Δ.Ε.

Όρια και τιμές αντίστασης γείωσης

Πρόλογος
Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν μετράμε την αντίσταση γείωσης σε μία εγκατάσταση, προβληματιζόμαστε αν η τιμή αυτή είναι εντός ορίων ή αποδεκτή. Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν μετράμε την αντίσταση γείωσης

pol 1
Νέα Υ.Δ.Ε.

Δοκιμή πολικότητας (τι σημαίνει- μέθοδοι δοκιμής)

Στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρονται οι έλεγχοι,δοκιμές πολικότητας (2.1).
Στο πρότυπο ΕΟΤ HD 384 , στην παράγραφο 612.7 αναγράφονται τα εξής :
Έλεγχος της πολικότητας
Στην περίπτωση που οι σχετικοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση

Πίνακες μεγεθών πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ (Β' Έκδοση)
Νέα Υ.Δ.Ε.

Πίνακες μεγεθών πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ (Β’ Έκδοση)

Οι Σαλευρής Αντώνιος και Χαντζησοφιανός Χρήστος στα πλαίσια εφαρμογής 4 ετών της νέας ΥΔΕ (Νοέμβριος 2012 – Νοέμβριος 2016) εξέδωσαν ηλεκτρονικά την Β’ έκδοση του «Πίνακες Mεγεθών Πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ».

insulation_1
Νέα Υ.Δ.Ε.

Διαδικασία μέτρησης αντίστασης μόνωσης αγωγών. Με ή χωρίς τις συσκευές;

Για αυτό το είδος μέτρησης, η εγκατάσταση πρέπει να προετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το κύκλωμα να μην είναι υπό τάση (ΕΛΟΤ HD384, Παράρτημα Π.61-Ε, παράγραφος Ε612.3).

Συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μπάνιο με μεταλλικές σωληνώσεις
Νέα Υ.Δ.Ε.

Συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μπάνιο με μεταλλικές σωληνώσεις

Το μπάνιο είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία για την ηλεκτρική εγκατάσταση. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο την καθιέρωση ζωνών (0,1,2,3) ή τα συστήματα SELV-PELV που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τον αντίστοιχο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί σε κάθε επιμέρους ζώνη. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι τα

ΕΛΟΤ HD 60364-6 και έλεγχος πτώσης τάσης
Νέα Υ.Δ.Ε.

ΕΛΟΤ HD 60364-6 και έλεγχος πτώσης τάσης

Η σύνθετη αντίσταση των αγωγών ενός κυκλώματος είναι χαμηλή, αλλά όχι αμελητέα. Όταν οι αγωγοί μεταφέρουν ρεύμα για την εξυπηρέτηση ενός φορτίου υπάρχει μια πτώση τάσης μεταξύ της αρχής της ηλεκτρικής πηγής του κυκλώματος και του σημείου σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής – φορτίου.

Σύνδεση οργάνου στον πίνακα
Νέα Υ.Δ.Ε.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο MacroTest 5035

Σκοπός της μέτρησης της αντίστασης μόνωσης είναι ο έλεγχος της κατάστασης των μονωτικών υλικών (π.χ. της μόνωσης καλωδίων) αλλά και η τήρηση της ηλεκτρικής απομόνωσης για τον ασφαλή διαχωρισμό των κυκλωμάτων, μεταξύ τους αλλά και ως προς το σύστημα γείωσης όπου αυτό απαιτείται (π.χ. μετασχηματιστές για ηλεκτρικό διαχωρισμό).