Τεχνίτες ''με ISO'' στις κατασκευές
Επικαιρότητα Εργασιακά

Τεχνίτες »με ISO» στις κατασκευές

Αλλάζουν οι κανόνες για περισσότερους από 1 εκατ. τεχνίτες 150 ειδικοτήτων του κατασκευαστικού τομέα. Με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών, από τους πρώτους μήνες του 2014, αφού συσταθεί ο αρμόδιος φορέας, θα είναι υποχρεωτική, μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων ως προϋπόθεση πρόσβασης στην αγορά εργασίας των δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Επαγγέλματα με μέλλον στην Ελλάδα
Εργασιακά

Επαγγέλματα με μέλλον στην Ελλάδα

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί και τεχνολόγοι θα έχουν στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη ζήτηση έως το 2020, όπως επίσης οι θέσεις που δεν απαιτούν υψηλή εξειδίκευση – πωλητές-εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, χειριστές μηχανών και συναρμολογητές εργαλείων κ.ά. Αυτά αναφέρονται σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

76 μηχανικοί και τεχνικοί στον ΑΔΜΗΕ
Εργασιακά

ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Ο Α.Δ.Μ.Η.Ε. (τμήμα ΔΑΔΥ), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης και των Μονάδων τής, Διεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διεύθυνσης Λειτουργίας& Ελέγχου Συστήματος, Διεύθυνσης Συστημάτων & Υποδομών και Κλιμακίου Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,

Ποινικές διατάξεις ηλεκτρολόγων
Εργασιακά

Ποινικές διατάξεις ηλεκτρολόγων

Άρθρο 11
Τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση και σε υποτροπή με δύο ποινές:
1. Αυτός που εργάζεται σαν ηλεκτροτεχνίτης ή βοηθός στην κατασκευή, επισκευή ή διαρρύθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (για λογαριασμό τρίτου), χωρίς να κατέχει τη σχετική άδεια εκτέλεσης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάζεις που ισχύουν ή αν η άδεια του αφαιρέθηκε προσωρινά ή οριστικά.
2. Αυτός […]

Εξεταστέα ύλη για την εξάσκηση επαγγέλματος των αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών
Εργασιακά

Εξεταστέα ύλη για την εξάσκηση επαγγέλματος των αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών

Στις 05/09/2013 δημοσιεύθηκε η νέα Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2190) η οποία περιέχει μεταξύ άλλων και την εξεταστέα ύλη για την εξάσκηση επαγγέλματος των αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών.
Για όσους ενδιαφέρονται είτε οι ίδιοι είτε για τα παιδιά τους, είτε για νέους ηλεκτρολόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 108 (ΦΕΚ 141Α/12-06-13) άρθρο 9 θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: […]

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Εργασιακά Νέα Υ.Δ.Ε.

Νομικές απαιτήσεις προς ηλεκτρολόγους για την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)

Τα έγγραφα αυτά είναι καθοριστικά για την τεκμηρίωση και την νομιμοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών αλλά και για την νομική κάλυψη και κατοχύρωση των αδειούχων ηλεκτρολόγων.
Για ποιες ηλεκτρολογικές εργασίες (εκτός από τους επανελέγχους) υπάρχει νομοθετημένη απαίτηση για έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ):

Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του
Εργασιακά

Υποχρεώσεις του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου

Υποχρεώσεις Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου προς τον καταναλωτή σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Π.Δ 108/2013 και έλεγχοι τήρησης των υποχρεώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας

Μετά την έκδοση του ΠΔ 108/2013, με το Άρθρο 12 καθορίζονται σειρά νέων υποχρεώσεων των εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων προς τον καταναλωτή στον οποίο θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Συγκεκριμένα με το Άρθρο 12 του […]

elec
Εργασιακά

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ηλεκτρολόγων (ΠΔ 108)

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΔ 108

Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του
Εργασιακά Νέα Υ.Δ.Ε.

Δημιουργία Μητρώου Ηλεκτρολόγων και Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για τη συγκέντρωση των νέων ΥΔΕ

Με βάση τον Νόμο 3982 (ΦΕΚ Α’ 143/17-06-2011) για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις δημιουργούνται νέες αυξημένες απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Έτσι, προετοιμάζεται μητρώο ηλεκτρολόγων και μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο οποίο και θα συγκεντρώνονται οι νέες ΥΔΕ.