Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του
Εργασιακά

Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του

Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών-χρηστών  ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες (δηλαδή τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Ν.3982/2011)  και στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και καταναλωτές έχουν θεσπιστεί ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δηλαδή δύναται […]

Βοηθητικό προσωπικό ηλεκτρολόγου .Τι κάνει;
Εργασιακά

Τι εργασίες μπορεί να εκτελεί το βοηθητικό προσωπικό του ηλεκτρολόγου

Σύμφωνα με το  Π.Δ. 108/2013 (Άρθρο 4, Παράγραφος 8):
Βοηθητικό προσωπικό: »Η εκτέλεση επιμέρους εργασιών αναγκαίων για την υλοποίηση (κατασκευή) νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υφισταμένων ή νέων εγκαταστάσεων, και ιδίως βοηθητικών εργασιών όπως χωματουργικές, δομικές (π.χ. κατασκευή βάσεων στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων), μεταφοράς υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου και καθαρισμού, δύναται να πραγματοποιείται από πρόσωπα που […]

Πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για το Εργαστήριο Ελέγχου Μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ
Εργασιακά

Οριστικά αποτελέσματα για 90 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής περιόδου, αποστέλλονται εκ νέου στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση, τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση,

Εσπερίδα: Επιλογή Η/Ζ – Τι προσέχουμε προσέχουμε για να … έχουμε ρεύμα
Εργασιακά

Θέση εργασίας: Τεχνικός Συνεργάτης για την Πάτμο

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ, γεννήτριες ρεύματος) για πάνω από 60 χρόνια, η οποία διαθέτει τις No1 σε πωλήσεις γεννήτριες PETROGEN, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δίκτυο της Τεχνικό Συνεργάτη για την Πάτμο.

Νέα Ρύθμιση για τα Ληξιπρόθεσμα
Εργασιακά

Οι αιτήσεις συμμετοχής για την πρόσληψη 450 ατόμων στη ΔΕΗ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 3.917 αιτήσεις.

Νέα Ρύθμιση για τα Ληξιπρόθεσμα
Εργασιακά

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 450 θέσεων στη ΔΕΗ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

973 θέσεις μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, σε όλη την Ελλάδα
Εργασιακά

973 θέσεις μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, σε όλη την Ελλάδα

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης (εκ των οποίων οι 973 αφορούν σε θέσεις μηχανικών όπως παρουσιάζει το B2Green), μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

ΔΕΗ: Παράταση του προγράμματος των 36 δόσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
Εργασιακά

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 110 μόνιμους στη ΔΕΗ

Εκδόθηκε η 1Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/11-3-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) και οτι από 15/4 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο ΑΣΕΠ.

Πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για το Εργαστήριο Ελέγχου Μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ
Εργασιακά

Προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση 160 θέσεων στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Εκδόθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ, τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014, που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 160 θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).