Επικαιρότητα

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αθηναίων Α.Ε. Ο.Τ.Α. (δ.τ. ΚΕΚΔΑ) ως πιστοποιημένος φορέας  υλοποίησης από το ΥΠΕΚΑ, έχει σχεδιάσει τη διενέργεια εκπαιδευτικών κύκλων για όλα τα προγράμματα ενεργειακών επιθεωρητών κτηρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς  (με δεκαετή ισχύ),  όπως προβλέπεται από τις […]