Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις θερμοστατικές βαλβίδες των θερμαντικών σωμάτων
Υλικά Εγκαταστάσεων

Θερμοστάτης χώρου

Ο θερμοστάτης αποτελεί το «μυαλό» του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης. Είναι το αισθητήριο όργανο που αντιλαμβάνεται τις συνθήκες περιβάλλοντος στον χώρο άνεσης μας και ανάλογα με τις παραμέτρους που εμείς του έχουμε θέσει, δίνει την εντολή στο σύστημα μας για λειτουργία ή διακοπή. Η σωστή λειτουργία ενός θερμοστάτη είναι αυτή που καθιστά το σύστημα μας […]

Λαμπτήρες Τ8 LED της GEYER HELLAS
Νέα υλικά Υλικά Εγκαταστάσεων

Λαμπτήρες Τ8 LED της GEYER HELLAS

Οι λαμπτήρες Τ8 LED της GEYER HELLAS είναι η λύση φωτισμού των επαγγελματιών. Καταναλώνουν 75% λιγότερη ενέργεια από τους  παραδοσιακούς λαμπτήρες φθορισμού Τ8 και το υψηλό CRI τους τα καθιστά ιδανικούς για την ανάδειξη των φυσικών χρωμάτων των προϊόντων.

Αυτόνομοι ανιχνευτές κίνησης για τον έλεγχο φωτισμού από την Legrand
Υλικά Εγκαταστάσεων

Αυτόνομοι ανιχνευτές κίνησης για τον έλεγχο φωτισμού από την Legrand

Η Legrand διαθέτει ανιχνευτές που τοποθετούνται σε οροφή ή σε τοίχο για καλύτερη κάλυψη ενός χώρου. Οι ενδείξεις για την επιφάνεια κάλυψης και την εµβέλεια υπολογίζονται για τοποθέτηση σε ύψος 2,5 m
Σε οροφή
Οι ανιχνευτές για ψευδοροφή διαθέτουν νύχια για απευθείας στήριξη – εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν σε κουτιά batibox βάθους 50 mm
Σε τοίχο
Οι ανιχνευτές εξωτερικής […]

Ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων ισχύος
Τεχνικά άρθρα Υλικά Εγκαταστάσεων

Ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων ισχύος

Οι ακροδέκτες καλωδίων αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ηλεκτρολογικών προϊόντων, καθώς μέσω αυτών πραγματοποιείται η διασύνδεση των καλωδίων ισχύος με τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Κατασκευάζονται σε ποικιλία σχημάτων και μεγεθών ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους και παράγονται κατά κύριο λόγο από κράματα χαλκού, αλουμινίου ή συνδυασμό τους.

Χρωματισμοί καλωδίων
Τεχνικά άρθρα Υλικά Εγκαταστάσεων

Χρωματισμοί καλωδίων

Με την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ /470 Β/5-3-2004) ορίστηκε ότι οι χρωματισμοί των καλωδίων χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2.

Nέοι θερμοστάτες δωματίου με τεχνολογία αφής από τη Siemens
Νέα υλικά Υλικά Εγκαταστάσεων

Nέοι θερμοστάτες δωματίου με τεχνολογία αφής από τη Siemens

Tους θερμοστάτες δωματίου RDD/RDE δεύτερης γενιάς παρουσιάζει το τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens. Οι θερμοστάτες διαθέτουν σύγχρονο σχεδιασμό και νέα λειτουργία ελέγχου αφής έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους  χωρίς να χρειάζεται οι χρήστες να πατήσουν οποιοδήποτε πλήκτρο. Μοντέλα με λειτουργία ασύρματης σύνδεσης έχουν επίσης προστεθεί σε αυτή τη νέα σειρά.

επαγγελματα
Τεχνικά άρθρα Υλικά Εγκαταστάσεων

Ασφάλειες τήξης DC και διατομές αγωγών σε φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρίες

Στις ασφάλειες τήξης η διακοπή του κυκλώματος προκαλείται από την τήξη ενός χάλκινου ή αργυρού σύρματος ή ταινίας, τα οποία βρίσκονται μέσα σε σκόνη χαλαζία για την απαγωγή της θερμότητας. Τα χαρακτηριστικά μεγέθη των ασφαλειών τήξης, με βάση των οποίων επιλέγονται είναι: (α) η ονομαστική τάση λειτουργίας, (β) η ονομαστική ισχύς διακοπής ή ρεύμα διακοπής […]

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης πρίζας από την OLYMPIA ELECTRONICS
Νέα υλικά Υλικά Εγκαταστάσεων

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης πρίζας από την OLYMPIA ELECTRONICS

Ο νέος ηλεκτρονικός θερμοστάτης πρίζας BS-824 χρησιμοποιείται όπου απαιτείται έλεγχος της θερμοκρασίας χώρου. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η εγκατάστασή του είναι πολύ εύκολη (απλή τοποθέτηση σε υπάρχουσα πρίζα), με αποτέλεσμα να είναι ιδανική για εφαρμογές ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων, απλών και υπερύθρων.

Καλώδια Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
Υλικά Εγκαταστάσεων

Καλώδια Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Τα καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων κατασκευάζονται με χάλκινους αγωγούς δύσκαμπτους (μονόκλωνους ή πολύκλωνους) όταν προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση ή εύκαμπτους (λεπτοπολύ-κλωνους) όταν προορίζονται για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται κινητικότητα των καλωδίων.