Γείωση με μεταλλική πλάκα
Συστήματα ΕΗΕ

Γείωση με μεταλλική πλάκα

Ακούγονται διαφορετικές απόψεις για το μέγεθος και τη θέση της μεταλλικής πλάκας όταν αυτή χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο γείωσης. Άλλοι διαφωνούν ως προς τη θέση της πλάκας (οριζόντια ή κατακόρυφη) και άλλοι ως προς τις διαστάσεις της. Ποια πρέπει να είναι η θέση και ποιες οι διαστάσεις της;

Συστήματα ΕΗΕ

Συστήματα σύνδεσης γειώσεων και εφαρμογή τους σε περιοχές των γύρω ορίων του Ν. Αττικής

Για την κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει:

να ζητείται από το τοπικό γραφείο της ΔΕΗ και
να δίνεται εγγράφως στον Ηλεκτρολόγο, το σύστημα σύνδεσης γείωσης που εφαρμόζει αυτή (η ΔΕΗ) στην περιοχή που ανήκει η συγκεκριμένη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Όλα τα συστήματα σύνδεσης γειώσεων που εφαρμόζονται στην πράξη για την προστασία προσώπων και εξοπλισμών είναι ισοδύναμα.
Υπενθύμιση:

Συστήματα ΕΗΕ

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Σκοπός: ενός αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς είναι να σημάνει συναγερμό όταν την ανιχνεύσει. Σε καταστάσεις φωτιάς το ‘γοργόν και χάριν έχει’.

Μελέτη Πυρανίχνευσης:
Μια μελέτη πυρανιχνεύσεως πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση των στοιχείων που επηρεάζουν τις βασικές επιλογές, όπως:
α) Το είδος, το μέγεθος, η θέση και η χρήση του χώρου που θα προστατευθεί.
β) […]

Συστήματα ΕΗΕ

Συστήματα ασφαλείας: Τα τμήματα ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού

Ως σύστημα ασφαλείας μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε σύστημα που προσφέρει στο χρήστη προστασία απέναντι σε έναν ή περισσότερους κινδύνους. Η βασική παράμετρος της αποτελεσματικότητάς του είναι η σωστή κατασκευή, αλλά και ο σχεδιασμός της εταιρείας που θα εγκαταστήσει και θα αναλάβει την παρακολούθηση του συστήματος.