Οι κίνδυνοι σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Τεχνικά άρθρα

Οι κίνδυνοι σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τις συσκευές και τους ανθρώπους.
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στις συσκευές είναι:

Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Μονιμοποίηση εργοταξιακής παροχής

Για την μονιμοποίηση της  εργοταξιακής παροχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
1.   Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
2.   Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής […]

Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Υπό ανέγερση οικοδομή (εργοταξιακό)

Υπό ανέγερση οικοδομή (εργοταξιακό)

Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινά εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται :
Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
1.   Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
2.   Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή παροχή. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση […]

Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Πολυκατοικία

Πολυκατοικία

Α.   Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική […]

Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Μονοκατοικία

Μονοκατοικία

Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή […]

Ποιες είναι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μιας οικοδομής;
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ποιες είναι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μιας οικοδομής;

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων (σωλήνες, υλικά, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, συσκευές κλ.π.) που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στα κτίρια ή οικόπεδα, για φωτισμό, θέρμανση, κίνηση, σήμανση και λοιπές εφαρμογές. Μάθετε ποια είναι τα στάδια κατασκευής τους σε μια κατοικία.
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις αποτελούν ένα από τα […]

Ασφαλής εγκατάσταση
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ασφαλής εγκατάσταση

Η πραγματοποίηση μιας ασφαλούς οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης σημαίνει τα εξής:

Τοποθέτηση των ηλεκτροδοτούμενων στοιχείων της εγκατάστασης σε σημείοαπρόσιτο από τους χρήστες.
Για τα προσβάσιμα στοιχεία, ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης ηλεκτροδοτούμενων αγωγών, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υλικών, και ειδικά των μονωτικών.
Τοποθέτηση διατάξεων αυτόματης απομόνωσης προσαρμοσμένων στον κίνδυνο κάθε κυκλώματος, οι οποίες θα αφοπλίζονται κάθε φορά που θα ανιχνεύεται ρεύμα διαρροής […]

Πρόγραμμα Υπολογισμού Ηλεκτρικών Γραμμών
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Τεχνικά άρθρα

Πρόγραμμα Υπολογισμού Ηλεκτρικών Γραμμών

Στο ινστιτούτο χαλκού υπάρχει πρόγραμμα υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος για όλα τα είδη γραμμών (χωνευτές , επιτοίχιες , εναέριες , υπόγειες).

Οι κίνδυνοι σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία, άμεση και έμμεση επαφή

On Line παρουσίαση για τους κινδύνους από ηλεκτροπληξία μέσα σε μια κατοικία
Πως μπορούμε να προστατευθούμε σε περίπτωση άμεσης επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα
Πως μπορούμε να προστατευθούμε σε περίπτωση έμμεσης επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα.