Πίνακας: Η καρδιά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Πίνακας: Η καρδιά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Ο πίνακας αποτελεί την καρδιά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς από την σχεδίαση και την ποιότητά του εξαρτώνται τόσο η προστασία και η άνεση όσο και η κατανάλωση ενέργειας που επιβαρύνει το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος. Για το λόγο αυτό, η επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτόν πρέπει να γίνεται με γνώμονα την […]

fb_netmet
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Τεχνικό εγχειρίδιο για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Για την υλοποίηση των συνδέσεων φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ απαιτείται αφενός η καταγραφή της απορροφώμενης και εγχεόμενης από και προς το Δίκτυο ενέργειας μέσω ενός μετρητή διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής (εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας) και αφετέρου η καταγραφή της παραγόμενης από το ΦΒ σύστημα ενέργειας μέσω ενός πιστοποιημένου δεύτερου μετρητή.

Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών

Για την ενοποίηση ή διαχωρισμό παροχών, λόγω τροποποίησης της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης του ακινήτου) να απευθυνθεί με αίτηση του στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης.

Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Χορήγηση χρηματικού ποσού σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, λόγω τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του δικτύου Χαμηλής Τάσης

Ο ΔΕΔΔΗΕ σας ενημερώνει ότι, μετά από συνεργασία και έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), θεσπίσθηκε διαδικασία βάσει της οποίας χορηγείται χρηματικό ποσό σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου δικτύου Χαμηλής Τάσης. 

Έλεγχος και χειρισμός με το INSYS της SIEMENS
Αυτοματισμός Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Έλεγχος και χειρισμός με το INSYS της SIEMENS

Με το INSYS GSM MODEM της SIEMENS,υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας οποιασδήποτε εγκατάστασης, σε συνδυασμό με το λογικό ελεγκτή LOGO! της SIEMENS. Η εγκατάσταση επιτηρείται αυτόματα μέσω του LOGO!. Με βάση τον προγραμματισμό του LOGO! και ανάλογα με την εφαρμογή, ελέγχονται όλες οι είσοδοι και έξοδοι ψηφιακές και αναλογικές της εγκατάστασης.

Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση των εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) προβλέπονται τα ακόλουθα:
– Σύμφωνα με το Ν.2773/99 (άρθρο 10) και το Ν. 3468/06 (άρθρο 24 παράγραφος Γ), όλα τα εφεδρικά Η/Ζ, ανεξαρτήτως ισχύος,

Εγκατάσταση σε τούβλο
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Τεχνικά άρθρα

Εγκατάσταση σε τούβλο

Η ηλεκτρική εγκατάσταση σε ένα σπίτι πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
Λαμβάνοντας υπόψη μας αυτή τη παράμετρο , πριν ο ηλεκτρολόγος ξεκινήσει το σκάψιμο των τούβλων, θα πρέπει να γνωρίζει πως θα περάσει τις γραμμές ,πόσες είναι αυτές και από πού θα περάσουν. Βέβαια σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές αλλά σε αυτό θα αναφερθούμε αργότερα . Πηγαίνοντας […]

ΔΕΗ: Παράταση του προγράμματος των 36 δόσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Νέα Υ.Δ.Ε.

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών

Ερώτηση 1: Στην περίπτωση “Επέκτασης” ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384, υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;
Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.
Ερώτηση 2: […]

BEN1576
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Τεχνικά άρθρα

Μετρητές χρήσης ηλεκτρισμού

Η μέτρηση είναι το κλειδί για την καλή διαχείριση της ενέργειας. Μόνο όταν ένα αγαθό μετρηθεί σωστά, μπορεί να γίνει και σωστή διαχείρισή του. Μαζί με τους μετρητές που είναι ήδη τοποθετημένοι και μας παρέχουν πληροφορίες για την έκδοση λογαριασμών, μπορούν να γίνει εγκατάσταση και κάποιων επιπλέον υπο-μετρητών με σκοπό την διαχείριση της ενέργειας.
 

ΕΔΗΕ
Επικαιρότητα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) και τροποποίηση του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που πρωτοεμφανίστηκε σαν σχέδιο τον 08.2011 οριστικοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2012: Στο ΦΕΚ Β΄ 2776/15-10-2012 περιλαμβάνεται η Κ.Υ.Α. με Αριθ.οικ. 4102/819, η οποία περιγράφει τον «Καθορισμό των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) και την τροποποίηση του Άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού».
Στην ΚΥΑ περιγράφεται ο Τεχνικός […]