Τι είναι το σύστημα Scada?
Αυτοματισμός

Τι είναι το σύστημα Scada?

Το SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition),σημαίνει Εποπτικός έλεγχος και απόκτηση στοιχείων. Όπως το όνομα δείχνει, δεν είναι ένα πλήρες σύστημα ελέγχου, αλλά μάλλον εστιάζει στο εποπτικό επίπεδο.
Υπό αυτήν τη μορφή, είναι ένα καθαρό πακέτο λογισμικού που τοποθετείται πάνω από το υλικό στο οποίο διασυνδέεται, γενικά μέσω των λογικών ελεγκτών (PLCs), ή άλλων εμπορικών ενοτήτων […]