Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα

Για να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής ενός τριφασικού κινητήρα, θα πρέπει να αλλάξουμε τη σύνδεση μεταξύ 2 από τις 3 φάσεις που τον τροφοδοτούν. Σε αυτό που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι να

Εισαγωγή στους βηματικούς κινητήρες
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στους βηματικούς κινητήρες

Οι βηματικοί κινητήρες είναι μια κατηγορία κινητήρων με τους οποίους μπορούμε να ελέγχουμε με ακρίβεια την θέση τους. Η σημαντικότερη διαφορά με τους σερβοκινητήρες είναι πως δεν χρειάζονται κάποιο μηχανισμό ανατροφοδότησης. 

Συνδέσεις εισόδων και εξόδων σε ένα PLC
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Συνδέσεις εισόδων και εξόδων σε ένα PLC

Το PLC δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μικροϋπολογιστής, κατάλληλα προσαρμοσμένος ώστε να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των αυτοματισμών. Το PLC δηλαδή δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει

Ασύρματες επικοινωνίες και αυτοματισμός
Αυτοματισμός Τεχνικά άρθρα

Ασύρματες επικοινωνίες και αυτοματισμός

Εισαγωγή
Οι ασύρματες επικοινωνίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, καθώς βρίσκουν εφαρμογή σε ολοένα και περισσότερες πτυχές της ζωής μας.

Εισαγωγή στο Profibus
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στο Profibus

To Profibus (PROcess FIeld BUS) είναι ένα διεθνές και ευρέως αποδεκτό στάνταρ, το οποίο συναντάται συνήθως σε μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες. Είναι ανοικτό πρωτόκολλο, και ανεξάρτητο κατασκευαστή καθώς εμπίπτει στο OSI model.

Εισαγωγή στα συστήματα servo και τους σερβοκινητήρες
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στα συστήματα servo και τους σερβοκινητήρες

Με τη χρήση αυτών των σερβοκινητήρων δίνεται λειτουργικά η δυνατότητα εκτός από την απλή ρύθμιση των στροφών και της ταχύτητας που γίνονται και στους συνήθεις κινητήρες με ρυθμιστές στροφών και inverters να γίνεται πραγματικός έλεγχος της θέσης του άξονα του κινητήρα (positioning).