Οι λειτουργίες ενός συστήματος SCADA
Αυτοματισμός

Οι λειτουργίες ενός συστήματος SCADA

Τα συστήµατα SCADA αποτελούν εφαρµογή της βιοµηχανικής πληροφορικής για την εποπτεία της παραγωγής. Με χρήση των συστηµάτων SCADA επιτυγχάνεται on-line παρακολούθηση, µέσω μονάδων PLCs, και συνεχής καταγραφή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των κρίσιµων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας, για την επίτευξη εποπτείας σε πραγματικό χρόνο.

Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγια
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγια

Ο μετατροπέας (VSD -Variable Speed Drive ή VFD -Variable Frequency Drive ή απλά Drive) περιλαμβάνει 2 μέρη, το ένα το οποίο μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και το 2ο μέρος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα ξανά σε εναλλασσόμενο, αλλά πλέον με μεταβλητή συχνότητα.

Έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες, χρειάζονται διατάξεις για την εκκίνηση και τον έλεγχο τους. Οι διατάξεις αυτές, μπορεί να είναι από πολύ απλές (απλή εκκίνηση τριφασικού κινητήρα) έως πολύπλοκα κυκλώματα αυτοματισμού (ανάλογα με την εφαρμογή).

Αντικατάσταση πηνίου ηλεκτρονόμου
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Αντικατάσταση πηνίου ηλεκτρονόμου

Σε ηλεκτρονόμους με πηνίο συνεχούς ρεύματος το σταθερό και το κινητό μέρος του σιδηρομαγνητικού υλικού είναι συμπαγή, ενώ σε ηλεκτρονόμους με πηνίο εναλλασσόμενου ρεύματος αποτελούνται από ελάσματα για αποφυγή δινορευμάτων. Επίσης σε ηλεκτρονόμους μικρής ικανότητας το σταθερό και το κινητό μέρος αποτελείται από συμπαγής χάλυβα.

Μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων

Υπάρχουν εφαρμογές, για παράδειγμα με 2 ηλεκτρικούς κινητήρες, όπου απαιτείται η λειτουργία μόνο τους ενός κινητήρα και απαγορεύεται η ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο. Σε αυτή την περίπτωση, για να προστατεύσουμε τους κινητήρες και την εγκατάσταση, τους »μανδαλώνουμε».

Τι είναι ο ομαλός εκκινητής (soft starter);
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Τι είναι ο ομαλός εκκινητής (soft starter);

Οι ομαλοί εκινητές (soft starters) προσφέρουν την βέλτιστη λύση σε μια σειρά από προβλήματα που σχετίζονται με την απ’ευθείας εκκίνηση από το δίκτυο. Αυτά περιλαμβάνουν υψηλό ρεύμα στο ξεκίνημα, που συχνά προκαλεί μια μη αποδεκτή φόρτιση στην κεντρική παροχή, απότομη μεταβολή φορτίου, προκαλώντας αχρείαστη φθορά στα μηχανικά μέρη, καθώς και γρήγορη επιτάχυνση και επιβράδυνση, προκαλώντας […]

Τι είναι ο ελεγκτής PID;
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Τι είναι ο ελεγκτής PID;

Ένας αναλογικός-ολοκληρωτικός-παραγωγικός ελεγκτής (ελεγκτής PID) είναι ένας γενικός μηχανισμός με ανατροφοδότηση βρόχων ελέγχου που χρησιμοποιείται ευρέως στα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.

Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες

Μία λογική πύλη είναι ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο πραγματοποιεί μία λογική πράξη στις εισόδους της και παράγει μία έξοδο. Οι λογικές πύλες έχουν δημιουργηθεί για να δουλεύουν στο δυαδικό σύστημα.

sft_vfd
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Ομαλός εκκινητής ή μετατροπέας συχνότητας;

Η σωστή επιλογή ανάμεσα σε ομαλό εκκινητή (soft starter) ή μετατροπέα συχνότητας (VFD) σε ένα σύστημα κίνησης, μπορεί να μας εξοικονομήσει χρήματα. Για να επιλέξουμε όμως το κατάλληλο σύστημα, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας κάθε συστήματος, οπότε ανάλογα με την εφαρμογή να γίνει η σωστή επιλογή. 

AC είσοδος και έξοδος σε PLC
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

AC είσοδος και έξοδος σε PLC

Στο παρακάτω βίντεο, γίνεται αναλυτικότατη περιγραφή του πως μετατρέπεται μια εναλλασσόμενη τάση (πχ 120V) σε ψηφιακό σήμα (5V) για είσοδο σε ένα PLC, καθώς και η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή πως ένα ψηφιακό σήμα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη τάση στην έξοδο του PLC.