Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες

Μία λογική πύλη είναι ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο πραγματοποιεί μία λογική πράξη στις εισόδους της και παράγει μία έξοδο. Οι λογικές πύλες έχουν δημιουργηθεί για να δουλεύουν στο δυαδικό σύστημα.

sft_vfd
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Ομαλός εκκινητής ή μετατροπέας συχνότητας;

Η σωστή επιλογή ανάμεσα σε ομαλό εκκινητή (soft starter) ή μετατροπέα συχνότητας (VFD) σε ένα σύστημα κίνησης, μπορεί να μας εξοικονομήσει χρήματα. Για να επιλέξουμε όμως το κατάλληλο σύστημα, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας κάθε συστήματος, οπότε ανάλογα με την εφαρμογή να γίνει η σωστή επιλογή. 

AC είσοδος και έξοδος σε PLC
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

AC είσοδος και έξοδος σε PLC

Στο παρακάτω βίντεο, γίνεται αναλυτικότατη περιγραφή του πως μετατρέπεται μια εναλλασσόμενη τάση (πχ 120V) σε ψηφιακό σήμα (5V) για είσοδο σε ένα PLC, καθώς και η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή πως ένα ψηφιακό σήμα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη τάση στην έξοδο του PLC.

Ανάλυση λειτουργίας διακόπτη Αστέρα Τριγώνου
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Ανάλυση λειτουργίας διακόπτη Αστέρα Τριγώνου

Οι ασύγχρονοι κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι απλοί στην κατασκευή και έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης. Για το λόγο αυτό η χρήση τους είναι πλατιά διαδεδομένη. Το ρεύμα εκκίνησης τους είναι

Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα

Για να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής ενός τριφασικού κινητήρα, θα πρέπει να αλλάξουμε τη σύνδεση μεταξύ 2 από τις 3 φάσεις που τον τροφοδοτούν. Σε αυτό που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι να

Εισαγωγή στους βηματικούς κινητήρες
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στους βηματικούς κινητήρες

Οι βηματικοί κινητήρες είναι μια κατηγορία κινητήρων με τους οποίους μπορούμε να ελέγχουμε με ακρίβεια την θέση τους. Η σημαντικότερη διαφορά με τους σερβοκινητήρες είναι πως δεν χρειάζονται κάποιο μηχανισμό ανατροφοδότησης. 

Συνδέσεις εισόδων και εξόδων σε ένα PLC
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Συνδέσεις εισόδων και εξόδων σε ένα PLC

Το PLC δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μικροϋπολογιστής, κατάλληλα προσαρμοσμένος ώστε να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των αυτοματισμών. Το PLC δηλαδή δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει

Ασύρματες επικοινωνίες και αυτοματισμός
Αυτοματισμός Τεχνικά άρθρα

Ασύρματες επικοινωνίες και αυτοματισμός

Εισαγωγή
Οι ασύρματες επικοινωνίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, καθώς βρίσκουν εφαρμογή σε ολοένα και περισσότερες πτυχές της ζωής μας.