Ασφαλής εγκατάσταση
Τεχνικά άρθρα

Ασφαλής εγκατάσταση

Η πραγματοποίηση μιας ασφαλούς οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης σημαίνει τα εξής:

Τοποθέτηση των ηλεκτροδοτούμενων στοιχείων της εγκατάστασης σε σημείο απρόσιτο από τους χρήστες.
Για τα προσβάσιμα στοιχεία, ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης ηλεκτροδοτούμενων αγωγών, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υλικών, και ειδικά των μονωτικών.
Τοποθέτηση διατάξεων αυτόματης απομόνωσης προσαρμοσμένων στον κίνδυνο κάθε κυκλώματος, οι οποίες θα αφοπλίζονται κάθε φορά που θα ανιχνεύεται ρεύμα […]

edison_lamp
Συμβουλές Τεχνικά άρθρα

Αντικατάσταση λαμπτήρων

Η  ELC έχει προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων, ξεκινώντας από τους λαμπτήρες υψηλότερης ισχύος και καταλήγοντας σε κείνους με τις χαμηλότερες τιμές ισχύος.