Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος
Τεχνικά άρθρα Υλικά Εγκαταστάσεων

Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος

Σκοπός των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος, είναι η προστασία ανθρώπων και ζώων από ηλεκτροπληξία. «Ως διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος ορίζεται μια μηχανική συσκευή διακοπής (ή ο συνδυασμός συσκευών), που έχει σαν προορισμό το άνοιγμα των επαφών, όταν το διαφορικό ρεύμα φτάσει ή υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες» (ΕΛΟΤ HD384 531.2). Οι διατάξεις προστασίας […]

Οπτικές ίνες
Τεχνικά άρθρα Υλικά Εγκαταστάσεων

Οπτικές ίνες

Οι οπτικές ίνες, είναι ειδικά νήματα που έχουν κατασκευαστεί από γυαλί και με διάμετρο περίπου όσο μια ανθρώπινη τρίχα. Το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί επιτρέπει τη μετάδοση φωτός από το εσωτερικό τους, ενώ συνήθως τις συναντάμε συγκεντρωμένες κατά χιλιάδες σε δέσμες, που σχηματίζουν τα λεγόμενα οπτικά καλώδια.

Ασφαλής εγκατάσταση
Τεχνικά άρθρα

Ασφαλής εγκατάσταση

Η πραγματοποίηση μιας ασφαλούς οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης σημαίνει τα εξής:

Τοποθέτηση των ηλεκτροδοτούμενων στοιχείων της εγκατάστασης σε σημείο απρόσιτο από τους χρήστες.
Για τα προσβάσιμα στοιχεία, ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης ηλεκτροδοτούμενων αγωγών, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υλικών, και ειδικά των μονωτικών.
Τοποθέτηση διατάξεων αυτόματης απομόνωσης προσαρμοσμένων στον κίνδυνο κάθε κυκλώματος, οι οποίες θα αφοπλίζονται κάθε φορά που θα ανιχνεύεται ρεύμα […]

edison_lamp
Συμβουλές Τεχνικά άρθρα

Αντικατάσταση λαμπτήρων

Η  ELC έχει προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων, ξεκινώντας από τους λαμπτήρες υψηλότερης ισχύος και καταλήγοντας σε κείνους με τις χαμηλότερες τιμές ισχύος.