Ηλεκτρικοί κινητήρες
Τεχνικά άρθρα

Ηλεκτρικοί κινητήρες

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποτελούν μια κατηγορία στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών. Το βασικό στοιχείο μιας στρεφόμενης ηλεκτρικής μηχανής είναι η μετατροπή ενέργειας από ηλεκτρική σε μηχανική μορφή και αντίστροφα. Υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών. Η λειτουργία τους σαν κινητήρες, σαν γεννήτριες και σαν πέδες.

Ηλεκτρική εγκατάσταση
Τεχνικά άρθρα

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Μπορούμε, χωρίς δυσκολία, να παρομοιάσουμε την ηλεκτρική εγκατάσταση με το νευρικό μας σύστημα, αρκεί να αναλογιστούμε την σημασία του: πόσες από τις καθημερινές μας δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν να γίνουν, σε ένα σπίτι (ή σ’ένα χώρο εργασίας) χωρίς ηλεκτρισμό.

Σεμινάριο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θέμα: Γειώσεις, μετρήσεις γειώσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων
Τεχνικά άρθρα

Αντίσταση γείωσης

Υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αντίσταση γείωσης με την πάροδο του χρόνου;
Η αντίσταση της γείωσης μεταβάλλεται σημαντικά κατά κύριο λόγο με την αυξομείωση της υγρασίας του εδάφους. Όταν η υγρασία του εδάφους μειώνεται, έχουμε οπωσδήποτε αύξηση της αντίστασης γείωσης. Με τη μείωση της υγρασίας, η αντίσταση γείωσης μπορεί ν’ αυξηθεί μέχρι και στο δεκαπλάσιο της αρχικής. Γι’ αυτό […]

Αντίσταση μόνωσης (IR = insulating resistance , Riso = isolation resistance)
Τεχνικά άρθρα

Αντίσταση μόνωσης (IR = insulating resistance , Riso = isolation resistance)

Μόνωση στις Ε.Η.Ε (γενικά)
Σε μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούμε:
1) απομονώνουν τα στοιχεία κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τη γη
2) εξασφαλίζουν τη μηχανική στήριξη επιτοίχιων γραμμών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου ή σε προκατασκευασμένες σχάρες .

Διαδικασία μέτρησης αντίστασης μόνωσης αγωγών
Τεχνικά άρθρα

Διαδικασία μέτρησης αντίστασης μόνωσης αγωγών

Για αυτό το είδος μέτρησης, η εγκατάσταση πρέπει να προετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το κύκλωμα να μην είναι υπό τάση (ΕΛΟΤ HD384, Παράρτημα Π.61-Ε, παράγραφος Ε612.3).
Βάση της παραγράφου 612.3 του ΕΛΟΤ HD384:
612.3 Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας ή της γης.

Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος
Τεχνικά άρθρα Υλικά Εγκαταστάσεων

Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος

Σκοπός των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος, είναι η προστασία ανθρώπων και ζώων από ηλεκτροπληξία. «Ως διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος ορίζεται μια μηχανική συσκευή διακοπής (ή ο συνδυασμός συσκευών), που έχει σαν προορισμό το άνοιγμα των επαφών, όταν το διαφορικό ρεύμα φτάσει ή υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες» (ΕΛΟΤ HD384 531.2). Οι διατάξεις προστασίας […]

Οπτικές ίνες
Τεχνικά άρθρα Υλικά Εγκαταστάσεων

Οπτικές ίνες

Οι οπτικές ίνες, είναι ειδικά νήματα που έχουν κατασκευαστεί από γυαλί και με διάμετρο περίπου όσο μια ανθρώπινη τρίχα. Το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί επιτρέπει τη μετάδοση φωτός από το εσωτερικό τους, ενώ συνήθως τις συναντάμε συγκεντρωμένες κατά χιλιάδες σε δέσμες, που σχηματίζουν τα λεγόμενα οπτικά καλώδια.

Ασφαλής εγκατάσταση
Τεχνικά άρθρα

Ασφαλής εγκατάσταση

Η πραγματοποίηση μιας ασφαλούς οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης σημαίνει τα εξής:

Τοποθέτηση των ηλεκτροδοτούμενων στοιχείων της εγκατάστασης σε σημείο απρόσιτο από τους χρήστες.
Για τα προσβάσιμα στοιχεία, ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης ηλεκτροδοτούμενων αγωγών, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υλικών, και ειδικά των μονωτικών.
Τοποθέτηση διατάξεων αυτόματης απομόνωσης προσαρμοσμένων στον κίνδυνο κάθε κυκλώματος, οι οποίες θα αφοπλίζονται κάθε φορά που θα ανιχνεύεται ρεύμα […]

edison_lamp
Συμβουλές Τεχνικά άρθρα

Αντικατάσταση λαμπτήρων

Η  ELC έχει προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων, ξεκινώντας από τους λαμπτήρες υψηλότερης ισχύος και καταλήγοντας σε κείνους με τις χαμηλότερες τιμές ισχύος.