Πρόγραμμα Υπολογισμού Ηλεκτρικών Γραμμών
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Τεχνικά άρθρα

Πρόγραμμα Υπολογισμού Ηλεκτρικών Γραμμών

Στο ινστιτούτο χαλκού υπάρχει πρόγραμμα υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος για όλα τα είδη γραμμών (χωνευτές , επιτοίχιες , εναέριες , υπόγειες).

Θέση γενικού διακόπτη, ασφαλειών και ρελέ διαρροής μέσα στον ηλεκτρολογικό πίνακα
Τεχνικά άρθρα

Θέση γενικού διακόπτη, ασφαλειών και ρελέ διαρροής μέσα στον ηλεκτρολογικό πίνακα

Πολλά λέγονται για τη σειρά εγκατάστασης του γενικού διακόπτη, των γενικών ασφαλειών και των ρελέ διαφυγής. Ποια είναι η ορθή σειρά σύνδεσης αυτών των οργάνων;
Για τα ελληνικά δεδομένα η ορθή σειρά σύνδεσης των παραπάνω οργάνων είναι :

Έλεγχος εγκατάστασης και τύπος αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ
Τεχνικά άρθρα

Έλεγχος εγκατάστασης και τύπος αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ

Για να ελέγξουμε το αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ του ηλεκτρικού πίνακα ώστε να συντάξουμε το αντίστοιχο πρωτόκολλο ελέγχου της εγκατάστασης πρέπει να καθορίσουμε από την αρχή στο πολυόργανο μέτρησης τον τύπο του ρελέ, δηλαδή τη χρήση και το είδος του ρεύματος διαρροής που ανιχνεύει.
Υπάρχουν δύο βασικές χρήσεις : G και S. Η ένδειξη G δηλώνει ότι το αντιηλεκτροπληξιακό  ρελέ χρησιμοποιείται για γενική χρήση (General) […]

Ηλεκτρολογική Μελέτη Μηχανουργείου
Τεχνικά άρθρα

Ηλεκτρολογική Μελέτη Μηχανουργείου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην πράξη τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα.  Όπως είναι γνωστό έχουμε τρεις διαφορετικές μορφές καταναλώσεων.
Αυτές είναι :
1)    Ωμικές
2)    Επαγωγικές
3)    Χωρητικές

Ηλεκτρικοί κινητήρες
Τεχνικά άρθρα

Ηλεκτρικοί κινητήρες

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποτελούν μια κατηγορία στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών. Το βασικό στοιχείο μιας στρεφόμενης ηλεκτρικής μηχανής είναι η μετατροπή ενέργειας από ηλεκτρική σε μηχανική μορφή και αντίστροφα. Υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών. Η λειτουργία τους σαν κινητήρες, σαν γεννήτριες και σαν πέδες.

Ηλεκτρική εγκατάσταση
Τεχνικά άρθρα

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Μπορούμε, χωρίς δυσκολία, να παρομοιάσουμε την ηλεκτρική εγκατάσταση με το νευρικό μας σύστημα, αρκεί να αναλογιστούμε την σημασία του: πόσες από τις καθημερινές μας δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν να γίνουν, σε ένα σπίτι (ή σ’ένα χώρο εργασίας) χωρίς ηλεκτρισμό.

Σεμινάριο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θέμα: Γειώσεις, μετρήσεις γειώσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων
Τεχνικά άρθρα

Αντίσταση γείωσης

Υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αντίσταση γείωσης με την πάροδο του χρόνου;
Η αντίσταση της γείωσης μεταβάλλεται σημαντικά κατά κύριο λόγο με την αυξομείωση της υγρασίας του εδάφους. Όταν η υγρασία του εδάφους μειώνεται, έχουμε οπωσδήποτε αύξηση της αντίστασης γείωσης. Με τη μείωση της υγρασίας, η αντίσταση γείωσης μπορεί ν’ αυξηθεί μέχρι και στο δεκαπλάσιο της αρχικής. Γι’ αυτό […]

Αντίσταση μόνωσης (IR = insulating resistance , Riso = isolation resistance)
Τεχνικά άρθρα

Αντίσταση μόνωσης (IR = insulating resistance , Riso = isolation resistance)

Μόνωση στις Ε.Η.Ε (γενικά)
Σε μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούμε:
1) απομονώνουν τα στοιχεία κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τη γη
2) εξασφαλίζουν τη μηχανική στήριξη επιτοίχιων γραμμών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου ή σε προκατασκευασμένες σχάρες .

Διαδικασία μέτρησης αντίστασης μόνωσης αγωγών
Τεχνικά άρθρα

Διαδικασία μέτρησης αντίστασης μόνωσης αγωγών

Για αυτό το είδος μέτρησης, η εγκατάσταση πρέπει να προετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το κύκλωμα να μην είναι υπό τάση (ΕΛΟΤ HD384, Παράρτημα Π.61-Ε, παράγραφος Ε612.3).
Βάση της παραγράφου 612.3 του ΕΛΟΤ HD384:
612.3 Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας ή της γης.