Προστατευτικές διατάξεις έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος
Τεχνικά άρθρα

Προστατευτικές διατάξεις έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος

Με τον όρο διάταξη προστασίας εννοείται κάθε διάταξη που παρέχει προστασία (δηλαδή προκαλεί διακοπή της τροφοδότησης όταν υπάρχει μια υπερένταση ικανή να προκαλέσει βλάβη), όπως π.χ. μια ασφάλεια (σε ένα μονοφασικό κύκλωμα) ή μια τριάδα ασφαλειών (σε ένα τριφασικό κύκλωμα) ή ένας αυτόματος διακόπτης κλπ.

Επιπτώσεις από κακές ενώσεις ή επαφές στην ηλεκτρική εγκατάσταση
Τεχνικά άρθρα

Επιπτώσεις από κακές ενώσεις ή επαφές στην ηλεκτρική εγκατάσταση

Ένας βασικός λόγος που επηρεάζει τη λειτουργία των γραμμών σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση άρα και την διάρκεια ζωής της , είναι οι προβληματικές ενώσεις – επαφές που εμφανίζονται είτε ως συνδέσεις μεταξύ αγωγών σε κουτιά διακλάδωσης είτε ως συνδέσεις αγωγών σε ραγουλικά πίνακα (ασφάλειες πίνακα, διακόπτες κ.τ.λ).

Αιτίες συχνής πτώσης του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ
Τεχνικά άρθρα

Αιτίες συχνής πτώσης του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ

Έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε ότι ένα αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ ενεργοποιείται – «πέφτει» το πλήκτρο του σε περίπτωση διαρροής (30 mA) λόγω σφάλματος μόνωσης. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ενεργοποίησης του ρελέ σε μια Ε.Η.Ε. όπως είναι οι παρακάτω:

st3
Τεχνικά άρθρα

Στατικός ηλεκτρισμός

Τι είναι ο Στατικός Ηλεκτρισμός;

Ο Στατικός Ηλεκτρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανισοκατανομή ηλεκτρικού φορτίου. Η ανισοκατανομή αυτή συμβαίνει όταν σ\’ ένα άτομο η μόριο προστίθεται η αφαιρείται ένα ηλεκτρόνιο.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ
Τεχνικά άρθρα

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Υπάρχει ένα μέρος του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, το οποίο όλοι έχουμε δει. Πρόκειται για το ΚΑΦΑΟ, το κουτί του ΟΤΕ που βλέπουμε σε κάθε γειτονιά. Τι είναι όμως ακριβώς το ΚΑΦΑΟ, σε τι χρησιμεύει, και τι σημαίνει η λέξη?

Εγκατάσταση καλωδίων Μέσης Τάσης
Τεχνικά άρθρα

Εγκατάσταση καλωδίων Μέσης Τάσης

Εγκατάσταση καλωδίων μέσης τάσης μέσα στο έδαφος
Η εγκατάσταση των καλωδίων στο έδαφος γίνεται μέσα σε ειδικά χαντάκια που ανοίγονται κατά μήκος των δρόμων. Αν στο χαντάκι οδεύουν και καλώδια χαμηλής τάσης, τότε τα καλώδια μέσης τάσης τοποθετούνται

Σήμανση καλωδίων ισχυρών - ασθενών ρευμάτων
Τεχνικά άρθρα

Σήμανση καλωδίων ισχυρών – ασθενών ρευμάτων

Ένα αρκετά σημαντικό, πλέον, αντικείμενο στη δουλειά του Ηλεκτρολόγου – δικτυά – πινακά – αυτοματιστή – ασανσερά, είναι η σήμανση καλωδίων. Οι απαιτήσεις εκ των πραγμάτων δε μας επιτρέπουν να εργασθούμε διαφορετικά. Και τι εννοούμε σήμανση καλωδίων;

Kαλώδια αντοχής στη φωτιά
Τεχνικά άρθρα

Kαλώδια αντοχής στη φωτιά

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Ο τομέας της ασφάλειας και ειδικά της «Πυρασφάλειας[1]», θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τον κανονισμό “CPR” (κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών) με σκοπό να αυξήσει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, εναρμονίζοντας την κατηγοριοποίηση των υλικών του […]

Τι είναι οι απώλειες επιστροφής σήματος;
Τεχνικά άρθρα

Τι είναι οι απώλειες επιστροφής σήματος;

Καταρχάς να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να συγχέουμε τις απώλειες επιστροφής ενός καλωδίου με την απώλειες που εκφράζουν την εξασθένιση σήματος. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη.
Οι απώλειες επιστροφής (Structural Return Loss, SRL) είναι ένας δείκτης της ποιότητας κατασκευής του καλωδίου.