Εισαγωγή στο Profibus
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στο Profibus

To Profibus (PROcess FIeld BUS) είναι ένα διεθνές και ευρέως αποδεκτό στάνταρ, το οποίο συναντάται συνήθως σε μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες. Είναι ανοικτό πρωτόκολλο, και ανεξάρτητο κατασκευαστή καθώς εμπίπτει στο OSI model.

Εισαγωγή στον παλμογράφο
Βίντεοπαρουσιάσεις Όργανα μετρήσεων

Εισαγωγή στον παλμογράφο

Ο παλμογράφος είναι ένα πολύ χρήσιμο όργανο για τη μελέτη της λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Χρησιμοποιείται κυρίως για την απεικόνιση τάσεων που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία ενός κυκλώματος, και με τη βοήθειά του μπορούν να μετρηθούν χαρακτηριστικά μεγέθη αυτών.

Οι αρμονικές του ρεύματος
Βίντεοπαρουσιάσεις

Οι αρμονικές του ρεύματος

Με την εμφάνιση των αρμονικών το ρεύμα των φάσεων δεν είναι ημιτονοειδούς μορφής αλλά παραμορφωμένο. Τα μη γραμμικά φορτία λειτουργούν σαν πηγές ρεύματος οι οποίες εκτός της βασικής αρμονικής (50Ηz), παράγουν και

Εισαγωγή στα συστήματα servo και τους σερβοκινητήρες
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στα συστήματα servo και τους σερβοκινητήρες

Με τη χρήση αυτών των σερβοκινητήρων δίνεται λειτουργικά η δυνατότητα εκτός από την απλή ρύθμιση των στροφών και της ταχύτητας που γίνονται και στους συνήθεις κινητήρες με ρυθμιστές στροφών και inverters να γίνεται πραγματικός έλεγχος της θέσης του άξονα του κινητήρα (positioning).

Εισαγωγή στα VFD (Variable Frequency Drives)
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στους μετατροπείς συχνότητας (VFD-Variable Frequency Drives)

Τον μετατροπέα συχνότητας μπορούμε να τον συναντήσουμε και με άλλα ονόματα όπως  VSD (Variable Speed Drive), VFD (Variable Frequency Drive) ή απλά Drive. Ο μετατροπέας περιλαμβάνει 2 μέρη,

Περιέλιξη σε κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος
Βίντεοπαρουσιάσεις Τεχνικά άρθρα

Περιέλιξη σε κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος

Το παρακάτω πολύ ενδιαφέρον βίντεο, δείχνει όλη τη διαδικασία που ακολουθείται για την περιέλιξη-τοποθέτηση τυλιγμάτων- ενός κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος. Ο τεχνικός ξεκινάει από το μηδέν, έχοντας μόνο το δρομέα (που έχει τις κατάλληλες αυλακώσεις για να δεχθεί τα τυλίγματα) και το συλλέκτη. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους ξεκινάει τη διαδικασία της τοποθέτησης των τυλιγμάτων.