Τι είναι ο ελεγκτής PID;
Βίντεοπαρουσιάσεις

Τι είναι ο ελεγκτής PID;

Ένας αναλογικός-ολοκληρωτικός-παραγωγικός ελεγκτής (ελεγκτής PID) είναι ένας γενικός μηχανισμός με ανατροφοδότηση βρόχων ελέγχου που χρησιμοποιείται ευρέως στα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.

Περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής
Βίντεοπαρουσιάσεις

Περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής

Η αρχή λειτουργίας ενός σύγχρονου κινητήρα λέει πως, το μαγνητικό πεδίο του δρομέα τείνει να ακολουθεί το πεδίο του στάτη (σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής), χωρίς όμως να το φτάνει.

Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες

Μία λογική πύλη είναι ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο πραγματοποιεί μία λογική πράξη στις εισόδους της και παράγει μία έξοδο. Οι λογικές πύλες έχουν δημιουργηθεί για να δουλεύουν στο δυαδικό σύστημα.