Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγια
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγια

Ο μετατροπέας (VSD -Variable Speed Drive ή VFD -Variable Frequency Drive ή απλά Drive) περιλαμβάνει 2 μέρη, το ένα το οποίο μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και το 2ο μέρος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα ξανά σε εναλλασσόμενο, αλλά πλέον με μεταβλητή συχνότητα.

Προστασία κυκλωμάτων από ανάστροφη πολικότητα
Βίντεοπαρουσιάσεις

Προστασία κυκλωμάτων από ανάστροφη πολικότητα

Αν έχουμε ένα κύκλωμα που λειτουργεί με συνεχή τάση και για κάποιο λόγο συνδέσουμε την τροφοδοσία του ανάποδα, τότε το κύκλωμα δε θα λειτουργήσει (στην καλύτερη περίπτωση) ή θα καταστραφεί. Για να αποφύγουμε την καταστροφή ενός κυκλώματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά πολύ απλά υλικά για την προστασία του.

ex_sap
Βίντεοπαρουσιάσεις

Εξωτερική αντικεραυνική προστασία

Σκοπός εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας είναι να οδηγηθεί η εκκένωση του κεραυνού μακριά από το υπό προστασία αντικείμενο σε ορισμένα σημεία, όπως σε μεταλλικές ράβδους, τεντωμένα συρματόσχοινα, μεταλλικούς κλωβούς και ακολούθως το ρεύμα να περάσει ελεγχόμενα στο έδαφος μέσω μιας εγκατάστασης γείωσης.

Λειτουργία αισθητήρων καπνού
Βίντεοπαρουσιάσεις

Λειτουργία αισθητήρων καπνού

Τα αισθητήρια πυρανίχνευσης, οι πυρανιχνευτές, αποτελούν τους αισθητήρες που ανιχνεύουν την ύπαρξη φωτιάς από τα πρώτα της στάδια. Μόλις ενεργοποιηθούν, στέλνουν ένα σήμα στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, αλλά ανάβουν και την ενσωματωμένη λυχνία που διαθέτουν. 

Έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων

Οι ηλεκτρική κινητήρες, χρειάζονται διατάξεις για την εκκίνηση και τον έλεγχο τους. Οι διατάξεις αυτές, μπορεί να είναι από πολύ απλές (απλή εκκίνηση τριφασικού κινητήρα) έως πολύπλοκα κυκλώματα αυτοματισμού (ανάλογα με την εφαρμογή).

Αντικατάσταση πηνίου ηλεκτρονόμου
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Αντικατάσταση πηνίου ηλεκτρονόμου

Σε ηλεκτρονόμους με πηνίο συνεχούς ρεύματος το σταθερό και το κινητό μέρος του σιδηρομαγνητικού υλικού είναι συμπαγή, ενώ σε ηλεκτρονόμους με πηνίο εναλλασσόμενου ρεύματος αποτελούνται από ελάσματα για αποφυγή δινορευμάτων. Επίσης σε ηλεκτρονόμους μικρής ικανότητας το σταθερό και το κινητό μέρος αποτελείται από συμπαγής χάλυβα.

Μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων

Υπάρχουν εφαρμογές, για παράδειγμα με 2 ηλεκτρικούς κινητήρες, όπου απαιτείται η λειτουργία μόνο τους ενός κινητήρα και απαγορεύεται η ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο. Σε αυτή την περίπτωση, για να προστατεύσουμε τους κινητήρες και την εγκατάσταση, τους »μανδαλώνουμε».