Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

AC είσοδος και έξοδος σε PLC

AC είσοδος και έξοδος σε PLCΣτο παρακάτω βίντεο, γίνεται αναλυτικότατη περιγραφή του πως μετατρέπεται μια εναλλασσόμενη τάση (πχ 120V) σε ψηφιακό σήμα (5V) για είσοδο σε ένα PLC, καθώς και η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή πως ένα ψηφιακό σήμα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη τάση στην έξοδο του PLC.

subs