Όργανο ελέγχου, μέτρησης και πιστοποίησης εγκατάστασης EUROTEST EASI SE METREL
Όργανα μετρήσεων

Όργανο ελέγχου, μέτρησης και πιστοποίησης εγκατάστασης EUROTEST EASI SE METREL

Όργανο ελέγχου, μέτρησης και πιστοποίησης εγκατάστασης EUROTEST EASI SE METRELΤο MI 3100 S EurotestEASI είναι ένα πολυλειτουργικό όργανο, γρήγορο, ακριβές, εύκολο στην χρήση για το βασικό σύνολο δοκιμών ασφαλείας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο IEC/EN 61557. Εκτός αυτού, το MI 3100 s EurotestEASI δίνει τη δυνατότητα on-line παρακολούθηση της τάσης δοκιμής, τον έλεγχο ακολουθίας φάσεων και την μέτρηση αντίστασης γείωσης. Το EurotestEASI είναι εξοπλισμένο με όλα τα χαρακτηριστικά των ασφαλειών και ΔΔΡ (RCD) με αξιολόγηση αποτελεσμάτων PASS / FAIL. Όλα τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη του οργάνου και να ματαφερθούν σε Η/Υ μέσω του λογισμικού EuroLink PRO που περιλαμβάνεται στο σετ για αποθήκευση, αποτίμηση και δημιουργία του πρωτοκόλλου ελέγχου και της έκθεσης παράδοσης στη Ελληνική φόρμα ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ. Οργανο και λογισμικό υποστηρίζουν και την Ελληνική γλώσσα.

Λειτουργίες Μετρήσεων

 • Αντίσταση μόνωσης με DC τάση απο 50 V έως 1000 V
 • Συνέχεια των αγωγών προστασίας PE με 200 mA ρεύμα δοκιμής και αυτόματη αλλαγή πολικότητας
 • Συνέχεια των αγωγών προστασίας PE με 7 mA ρεύμα δοκιμής χωρίς ενεργοποίηση του ΔΔΡ (RCD)
 • Σύνθετη αντίσταση Γραμμής/Βρόχου
 • Βρόχος σφάλματος
 • Βρόχος σφάλματος χωρίς ενεργοποίηση του ΔΔΡ (RCD)
 • TRMS τάση και συχνότητα
 • Διαδοχή φάσεων L1, L2, L3
 • Έλεγχος ΔΔΡ (RCD) AC, A, F, B
 • Αντίσταση γείωσης με 3-αγωγούς.

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Προκαθορισμένες μικρές ρουτίνες μετρήσεων AUTOSEQUENCE
 • Αυτόματη μέτρηση TT (U, Zln, Zs, Uc)
 • Αυτόματη μέτρηση TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)
 • Αυτόματη μέτρηση TN (U, Zln, Zlpe, Rpe)
 • Ενσωματομένες οθόνες βοήθειας συνδεσμολογιών μέτρησης
 • Ενσωματωμάνοι πίνακες ασφαλειών για αυτόματη αποτίμηση αποτελεσμάτων των αντιστάσεων γραμμής/βρόχου
 • Παρακολούθηση και των 3 τάσεων σε πραγματικό χρόνο
 • Αυτόματη εναλλαγή πολικότητας στον έλεγχο συνέχειας
 • Βρόχος σφάλματος χωρίς ενεργοποίηση του ΔΔΡ (RCD)
 • Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταριών και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο βασικό εξοπλισμό
 • Αυτοματοποιημένος έλεγχος ΔΔΡ (RCD)
 • Επικοινωνία μέσω Bluetooth με Η/Υ, Android tablets και smart phones
 • Λογισμικό EuroLink PRO για αποθήκευση αποτελεσμάτων και δημιουργία αναφοράς ελέγχου στα Ελληνικά στη φόρμα ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ, πρωτόκολλο ελέγχου και έκθεση παράδοσης
 • EuroLink εφαρμογή Android για διαχείριση αποτελεσμάτων (προαιρετικά).

Λογισμικό

Το EuroLink PRO είναι ένα ισχυρό εργαλείο για επαγγελματική δημιουργία αναφορών οπτικών επιθεωρήσεων και αποτελεσμάτων μετρήσεων. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στα Ελληνικά δοδομένα πρωτοκόλου ελέγχου και έκθεσης παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (π x υ x μ): 230 x 103 x 115 mm

Βάρος (χωρίς παρελκόμενα): 1.3 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευφθείτε: SKT-Testing