Φωτιζόμενη πρίζα σούκο ABB-Steplight
Νέα υλικά Υλικά Εγκαταστάσεων

Φωτιζόμενη πρίζα σούκο ABB-Steplight

Φωτιζόμενη πρίζα σούκο ABB-SteplightΗ φωτιζόμενη πρίζα σούκο Steplight® διατίθεται στις σειρές Future, Solo, Axcent, Carat, Reflex και αποτελεί την κατάλληλη λύση για εγκατάσταση σε σκοτεινούς διαδρόμους ή δωμάτια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, οίκων ευγηρίας κλπ. καθώς διασφαλίζει τον προσανατολισμό των χρηστών του χώρου και διευκολύνει την ασφαλή διέλευσή τους. 

Διαθέτει δύο λυχνίες LED στο κάτω μέρος οι οποίες παρέχουν δύο κωνικές δέσμες φωτός με κατεύθυνση κάθετα προς το πάτωμα, ικανές να φωτίσουν ικανοποιητικά το χώρο γύρω από το σημείο όπου έχουν εγκατασταθεί.

Μέχρι σήμερα ο φωτισμός των διαδρόμων γινόταν με ειδικά φωτιστικά νυχτός. Πλέον μπορείτε να συνδυάσετε τη λειτουργία μιας κοινής πρίζας σούκο με ένα τέτοιο φωτιστικό.

Η σύνδεση των LED μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη λειτουργία της πρίζας μέσω κοινού απλού διακόπτη ή να συνδεθεί με την έξοδο της πρίζας παρέχοντας φωτισμό στο χώρο όλη την ημέρα.

Η εγκατάσταση των φωτιζόμενων πριζών πρέπει να γίνει σε απόσταση περίπου 30 cm από το πάτωμα. Η διάρκεια ζωής αυτών των λυχνιών είναι μεγαλύτερη από 100.000 ώρες.

Φωτιζόμενη πρίζα σούκο ABB-Steplight

πηγή: abb.gr