Υπολογισμός πτώσης τάσης μέσω διαγράμματος
Νέα Υ.Δ.Ε.

Υπολογισμός πτώσης τάσης μέσω διαγράμματος

ptosh_tashs1Το άρθρο αυτό ασχολείται με συγκεκριμένες μεθόδους προσδιορισμού πτώσεων τάσεων, προκειμένου να ελέγξουμε ότι οι τιμές αυτές:

  • συμμορφώνονται με συγκεκριμένα πρότυπα και κανονισμούς που ισχύουν (πρότυπα κατά CENELEC τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Τυποποίηση),
  • μπορούν να είναι ανεκτές από τα φορτία,
  • να ικανοποιούν βασικές λειτουργικές απαιτήσεις.

Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί στην Μηνιαία Εφημερίδα των Εργολάβων Ηλεκτρολόγων της Ελλάδας «Ο Εγκαταστάτης», Αρ. Φύλλου 930, Σεπτέμβριος 2014.

Συγγραφέας άρθρου Αντώνης Σαλευρής, Ηλεκτρονικός Μηχανικός BSc, Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Πτυχ. Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε

Υπολογισμός Πτώσης Τάσης Μέσω Διαγράμματος by hlektrologiagr