Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Νέα Υ.Δ.Ε.

Υποβολή δικαιολογητικών Νέας ΥΔΕ για εγκαταστάσεις κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD384

Στα παρακάτω δύο έγγραφα, αναφέρονται ποια έγγραφα της Νέας ΥΔΕ υποβάλλουμε και σε ποιες περιπτώσεις, τόσο για εγκαταστάσεις κατασκευασμένες κατά ΚΕΗΕ όσο και για νέες εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Η.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Η.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΟΤ HD 384