Τρεις (3) μέθοδοι ελαχιστοποίησης των απωλειών ενέργειας στους πιστοποιημένους μετασχηματιστές
Τεχνικά άρθρα

Τρεις (3) μέθοδοι ελαχιστοποίησης των απωλειών ενέργειας στους πιστοποιημένους μετασχηματιστές

Τρεις (3) μέθοδοι ελαχιστοποίησης των απωλειών ενέργειας στους πιστοποιημένους μετασχηματιστέςΣε προηγούμενο άρθρο μας υπολογίσαμε το οικονομικό όφελος που επιφέρει στον τελικό χρήστη η εγκατάσταση και λειτουργία ενός πιστοποιημένου μετασχηματιστή χαμηλής τάσης σε σύγκριση με έναν μη πιστοποιημένο μετασχηματιστή και χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένο παράδειγμα για μια εγκατάσταση δέκα (10) μετασχηματιστών ισχύος 0,5kVA ο καθένας.

Υπολογίσαμε ότι το συνολικό ετήσιο όφελος από την αγορά πιστοποιημένου μετασχηματιστή (σε σύγκριση με μη πιστοποιημένο) ανέρχεται σε 111€, ενώ η απόσβεση του αυξημένου κόστους αγοράς του επιτυγχάνεται σε λιγότερο από έξι (6) μήνες.

Στο σημερινό άρθρο, παρουσιάζονται οι τρεις (3) κυριότεροι τρόποι – μέθοδοι ελαχιστοποίησης των απωλειών ενέργειας κατά το σχεδιασμό και κατασκευή πιστοποιημένων μετασχηματιστών.

Εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού ακριβείας

Η EMMIS χρησιμοποιεί από τα πλέον εξελιγμένα και εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα κατά τη σχεδίαση των μετασχηματιστών της, σε αντίθεση με τη χρήση «εμπειρικών μεθόδων» που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στην αγορά και οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να πλησιάσουν τα επίπεδα ακρίβειας και αξιοπιστίας ενός σύγχρονου λογισμικού προγράμματος.

Η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε επίπεδο λογισμικού προγράμματος κατά το σχεδιασμό δίνει τη δυνατότητα δοκιμών, εναλλακτικών υπολογισμών και προσαρμογών πριν το προϊόν μπει στη γραμμή παραγωγής. Έτσι, εξετάζονται όλοι οι παράμετροι και δυνατοί συνδυασμοί και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές, με αποτέλεσμα την εύρεση του βέλτιστου τρόπου κατασκευής με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόμοιες τεχνολογίες σε επίπεδο software σχεδιασμού μετασχηματιστών χρησιμοποιούν κυρίως παγκόσμια brands στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού, όπως η Legrand, η Siemens κ.ά.

Κατασκευή ειδικών αεραγωγών

Οι ενεργειακές απώλειες είναι άμεση συνάρτηση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία ενός μετασχηματιστή.

Οι χαμηλές θερμικές απώλειες – οι οποίες είναι μέρος των συνολικών ενεργειακών απωλειών – εξασφαλίζονται με την κατασκευή και εφαρμογή ειδικών αεραγωγών ανάμεσα στα πηνία, επιτρέποντας την ανεμπόδιστη απαγωγή της θερμότητας.

Για το σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών περιέλιξης βάσει σύγχρονων μεθόδων παραγωγής.

Ελαχιστοποίηση απωλειών σιδήρου

Εκτός των θερμικών απωλειών, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ελαχιστοποίησης των ενεργειακών απωλειών μέσω της ελαχιστοποίησης των απωλειών σιδήρου (εν κενώ).

Η ελαχιστοποίηση των απωλειών σιδήρου μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πυριτιούχου λαμαρίνας (πυρήνα) πολύ χαμηλών απωλειών.

Συνεπώς, η επιλογή της ποιότητας της πυριτιούχου λαμαρίνας επηρεάζει άμεσα τις ενεργειακές απώλειες και το κόστος λειτουργίας ενός μετασχηματιστή.

Η επιλογή του προμηθευτή της πυριτιούχου λαμαρίνας θα πρέπει να γίνεται μετά από ενδελεχή έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των απωλειών της, καθώς και να φέρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.