Τι είναι το breadboard και πως το χρησιμοποιούμε
Βίντεοπαρουσιάσεις

Τι είναι το breadboard και πως το χρησιμοποιούμε

Το breadboard είναι μια μονάδα για την κατασκευή προσωρινών κυκλώματα (πρωτοτύπων) και δεν απαιτούν απολύτως καμία συγκόλληση. Για τα αρχάριους με τα ηλεκτρονικά και τα κυκλώματα, τα breadboards είναι συχνά το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσουν. Τα breadboards – μπορούν να στεγάσουν τόσο το απλούστερο κύκλωμα (όπως διακόπτες με led,αντιστάσεις, πυκνωτές κα), όσο και πολύ πολύπλοκα κυκλώματα (όπως λογικές πύλες, arduino κα). Αν το κύκλωμά ξεπερνά την τρέχουσα breadboard, μπορεί να επεκτείνετε συνδέοντας άλλες breadboard  για να φιλοξενήσουν κυκλώματα όλων των μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Μια άλλη κοινή χρήση breadboards δοκιμάσουμε νέα εξαρτήματα, όπως ολοκληρωμένα κυκλώματα ( ICs ). Όταν προσπαθείτε να καταλάβετε πώς ένα εξάρτημα λειτουργεί και συνεχώς αλλάζετε την καλωδίωση, δεν θέλετε να κολλάτε τις συνδέσεις σας κάθε φορά.

Το breadboard αποτελείται από μια επιφάνεια γεμάτη με τρύπες οι οποίες είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες ανά πέντε. Στις τρύπες αυτές τοποθετούνται οι ακροδέκτες των εξαρτημάτων που θα απαρτίζουν το εκάστοτε κύκλωμα. Κάθε ομάδα πέντε τρυπών σημειώνεται από έναν αριθμό.  Αυτός ο αριθμός χρησιμεύει για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε που έχουμε συνδέσει τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων του κυκλώματος.

Στο παρακάτω βίντεο, αναλύονται:

  • τι είναι το breadboard
  • τα είδη τους
  • πως τα δουλεύουμε
  • πως φτιάχνουμε ένα κύκλωμα επάνω σε ένα breadboard