Τι είναι το σύστημα Scada?
Αυτοματισμός

Τι είναι το σύστημα Scada?

Τι είναι το σύστημα Scada?Το SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition),σημαίνει Εποπτικός έλεγχος και απόκτηση στοιχείων. Όπως το όνομα δείχνει, δεν είναι ένα πλήρες σύστημα ελέγχου, αλλά μάλλον εστιάζει στο εποπτικό επίπεδο.

Υπό αυτήν τη μορφή, είναι ένα καθαρό πακέτο λογισμικού που τοποθετείται πάνω από το υλικό στο οποίο διασυνδέεται, γενικά μέσω των λογικών ελεγκτών (PLCs), ή άλλων εμπορικών ενοτήτων υλικού. 

Τα συστήματα SCADA χρησιμοποιούνται όχι μόνο στις βιομηχανικές διαδικασίες: π.χ. χαλυβουργική, ηλεκτρική παραγωγή (συμβατική και πυρηνική) και στη διανομή της, χημεία, αλλά και σε μερικές πειραματικές εγκαταστάσεις όπως η πυρηνική τήξη. Το μέγεθος τέτοιας σειράς εγκαταστάσεων εκτείνεται από 1000 μέχρι 10 χιλιάδες κανάλια εισόδου-εξόδου (I/O).

Δείτε όλη την παρουσίαση του συστήματος Scada 

Loading Facebook Comments ...