Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ
Τεχνικά άρθρα

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Υπάρχει ένα μέρος του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, το οποίο όλοι έχουμε δει. Πρόκειται για το ΚΑΦΑΟ, το κουτί του ΟΤΕ που βλέπουμε σε κάθε γειτονιά. Τι είναι όμως ακριβώς το ΚΑΦΑΟ, σε τι χρησιμεύει, και τι σημαίνει η λέξη?

Τι σημαίνει το ΚΑΦΑΟ

Η λέξη ΚΑΦΑΟ δεν είναι αρκτικόλεξο, όπως είναι το DSLAM, το ADSL, και αμέτρητες άλλες τεχνικές ορολογίες.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την «Ελληνοποιημένη» προφορά του Γερμανικού αρκτικόλεξου KV (Κα-Φάου), που προέρχεται από τη λέξη KabelVerzweiger (=καλωδιοκατανεμητής).

Στα Ελληνικά αποδίδεται ως «Κύριος Κατανεμητής» ή «Υπαίθριος Κατανεμητής».

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Στα αγγλικά υπάρχουν διάφορες ονομασίες για το συγκεκριμένο κέντρο: Serving Area Interface ή Service Area Interface (SAI), Cross-Connect Box, Cross Box, Primary Cross-connection Point (PCP), κλπ.

Επίσης, αποκαλούνται και «Green Box» γιατί στην Αγγλία είναι βαμμένα πράσινα, όπως αυτό της φωτογραφίας που βρίσκεται στο Λονδίνο.

Τι είναι το ΚΑΦΑΟ

Για να κατανοήσουμε τι είναι το ΚΑΦΑΟ και σε τι ακριβώς χρησιμεύει, πρέπει να δούμε λίγο πως λειτουργεί, σε αδρές γραμμές, το τηλεφωνικό σύστημα.

Στις τηλεπικοινωνίες υπάρχει αυτό που ονομάζεται «Τοπικός Βρόγχος». Με απλά λόγια, είναι το καλώδιο που ξεκινάει από το σπίτι μας και καταλήγει στο Αστικό Κέντρο (Local Exchange), το κτήριο του ΟΤΕ όπου βρίσκεται το τηλεφωνικό κέντρο αλλά και το DSLAM.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Όμως, το να ξεκινούσε ένα καλώδιο από κάθε σπίτι και να κατέληγε απευθείας στον ΟΤΕ θα δημιουργούσε χάος με την καλωδίωση, θα είχε τεράστιο κόστος σε χαλκό για τα καλώδια, και αν χτιζόταν ένα νέο σπίτι θα έπρεπε να τραβηχτεί νέο καλώδιο μέχρι το κέντρο, πράγμα ασύμφορο

Ουσιαστικά ο ρόλος του ΚΑΦΑΟ είναι να συγκεντρώσει σε ένα σημείο τα τηλεφωνικά καλώδια όλων των κατοικιών και πολυκατοικιών στην περιφέρεια που εξυπηρετεί, η οποία συνήθως καλύπτει 2-3 οικοδομικά τετράγωνα.

Τα καλώδια αυτά ονομάζονται F2 (Secondary Distribution Cable, Καλώδιο Δευτερεύουσας Διανομής).

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Τα καλώδια αυτά συνδέονται με το καλώδιο F1 (Main Feeder Cable, Καλώδιο Κύριας Τροφοδότησης).

Αυτό το καλώδιο F1 είναι το καλώδιο που συνεχίζει υπόγεια και συνδέει το ΚΑΦΑΟ με το Αστικό κέντρο.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Ουσιαστικά γίνεται ένας διαχωρισμός του τοπικού βρόγχου, που είναι από το Αστικό Κέντρο μέχρι το ΚΑΦΑΟ, και του «Last Mile», του καλωδίου από το ΚΑΦΑΟ μέχρι το σπίτι μας.

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε καλώδια που χρησιμοποιούνται στη Γερμανία με 2000, 100 και 6 ζεύγη καλωδίων.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Παράλληλα, συνήθως οι πολυκατοικίες διαθέτουν ένα δικό τους κατανεμητή για να συγκεντρώνουν τις τηλεφωνικές συνδέσεις κάθε ξεχωριστού διαμερίσματος, και συνδέεται με ένα καλώδιο με το ΚΑΦΑΟ.

Ανάλογα με την ηλικία της πολυκατοικίας, ο κατανεμητής αυτός μπορεί να είναι σε καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

 

Από το Χαλκό στις Οπτικές Ίνες

Εδώ και μερικά χρόνια, στη σύνδεση του ΚΑΦΑΟ με το Αστικό Κέντρο μπορεί για καλώδιο F1 να χρησιμοποιηθεί καλώδιο οπτικών ινών (Fiber to the telecom enclosure, FTTE ή Fiber to the Cabinet, FTTC), επιτρέποντας έτσι σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο Internet.

Αυτή ήταν η αλλαγή που επέτρεψε τη μετάβαση από το ADSL στο VDSL σε ευρεία κλίμακα, καθώς, όπως αναφέραμε στον οδηγό για την ταχύτητα του ADSL, το μήκος του χάλκινου καλωδίου είναι που περιορίζει τη μέγιστη ταχύτητα.

Με το κάθε σπίτι να απέχει το πολύ 300 μέτρα από το ΚΑΦΑΟ, και από εκεί και μετά να υπάρχει οπτική ίνα μέχρι το Αστικό Κέντρο, πλέον είναι εφικτές οι πρακτικές και σταθερές ταχύτητες των 50Mbps, αντί για τα θεωρητικά 24Mbps (που μπορεί στην πράξη να είναι και 10-12Mbps).

Βέβαια, επειδή δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα το καλώδιο F1 με καλώδιο οπτικών ινών σε όλα τα ΚΑΦΑΟ – κάτι που θα πάρει χρόνια – κάποιοι πάροχοι σε συγκεκριμένες περιοχές δίνουν την επιλογή VDSL μέσω χαλκού.

Σε αυτή την περίπτωση, μόνο συγκεκριμένα ΚΑΦΑΟ που βρίσκονται αρκετά κοντά στο αστικό κέντρο με VDSL DSLAM μπορούν να δώσουν ταχύτητα VDSL, σε ποιο απομακρυσμένες περιοχές η υπηρεσία απλά δεν είναι διαθέσιμη.

Το επόμενο βήμα στην ταχύτητα, για ταχύτητες 100Mbps ή και 1Gbps, είναι να αντικατασταθεί το last mile με οπτική ίνα, ουσιαστικά δηλαδή να έχουμε καλώδιο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home, FTTH).

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Φυσικά, τις ταχύτητες στις οποίες λειτουργούν οι οπτικές ίνες, σε σχέση με τα χάλκινα καλώδια, δεν θα χρειαζόταν μία οπτική ίνα για κάθε σπίτι, μία οπτική ίνα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μία ολόκληρη πολυκατοικία.

Καθώς το καλώδιο οπτικών ινών μπορεί να παρέχει ασύγκριτα υψηλότερο εύρος ζώνης, θα μπορεί να μοιράζεται η σύνδεση ανάμεσα στα διαμερίσματα, με έναν κατανεμητή στην πολυκατοικία, και κάθε διαμέρισμα να έχει ικανοποιητική ταχύτητα.

Ασφάλεια και υποκλοπές

Όπως είναι κατανοητό και από τα παραπάνω, το ΚΑΦΑΟ είναι ο πιο αδύναμος κρίκος όσον αφορά την ασφάλεια της τηλεφωνικής μας σύνδεσης.

Πρακτικά οποιοσδήποτε με στοιχειώδεις γνώσεις και εξοπλισμό θα μπορούσε να συνδεθεί σε μία συγκεκριμένη γραμμή, να ακούσει ή να μαγνητοφωνήσει τηλεφωνικές συνομιλίες, ή ακόμα και να πάρει τηλέφωνο με τον αριθμό κάποιου άλλου.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Επειδή λοιπόν ένα ΚΑΦΑΟ δεν είναι σπάνιο να είναι ξεκλείδωτο ή και σπασμένο, λόγω βανδαλισμών, καλό είναι να καλούμε στις βλάβες του ΟΤΕ, στο 13888 και να το δηλώνουμε για να έρθουν να το κλειδώσουν.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

 

Ζωγραφίζοντας τα ΚΑΦΑΟ

Κλείνοντας όσον αφορά τα ΚΑΦΑΟ, παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες όπου κάποιος ή κάποιοι καλλιτέχνες αποφάσισαν πως δεν ταίριαζε το άχαρο γκρι στην αισθητική τους.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Έτσι, αποφάσισαν να τα μετατρέψουν σε ενυδρεία…

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Βιβλιοθήκες…

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Μπαλκόνια…

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Παράθυρα…

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

Να τα καμουφλάρουν…

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ

πηγή: pcsteps.gr