Σύστημα ασύρματης διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων aGenius από την Aliberti
Συστήματα ΕΗΕ

Σύστημα ασύρματης διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων aGenius από την Aliberti

Σύστημα ασύρματης διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων aGenius από την AlibertiΤι είναι το aGenius

Το aGenius είναι ένα ασύρματο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται όλες οι καλωδιώσεις που φτάνουν στους διακόπτες, όπως συμβαίνει σε μια συμβατική εγκατάσταση. Φυσικά, oι μόνες καλωδιώσεις που διατηρούνται είναι αυτές που καταλήγουν στις καταναλώσεις και στους ρευματοδότες.

Σύστημα ασύρματης διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων aGenius από την Aliberti

Ο έλεγχος των καταναλώσεων πραγματοποιείται πλέον από ασύρματες συσκευές, που μπορεί να είναι διακόπτες, τηλεχειριστήρια, αισθητήρες, θερμοστάτες.

Αρχή λειτουργίας

Η μεταφορά των σημάτων πραγματοποιείται με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων. Η συχνότητα λειτουργίας του συστήματος είναι 868,3 MHZ, η οποία είναι εγκεκριμένη συχνότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κάθε ένα από τα στοιχεία του συστήματος περιέχει ένα μικροεπεξεργαστή που είναι μοναδικός, έχει δηλαδή δικό του εσωτερικό προσωπικό κωδικό, που λειτουργεί σαν ταυτότητα. Επομένως είναι αδύνατο να υπάρξουν παρεμβολές, αφού η κάθε συσκευή λαμβάνει σήματα που έχουν την ταυτότητα του αποστολέα και αγνοεί οποιοδήποτε άλλο σήμα.

Σύστημα ασύρματης διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων aGenius από την Aliberti

Πιο συγκεκριμένα ένα ασύρματο εξάρτημα στέλνει εντολή σε κάποιον ενεργοποιητή, ο οποίος με τη σειρά του ζητάει επιβεβαίωση για το σήμα που δέχτηκε. Μόνο εάν λάβει την ανάλογη επιβεβαίωση, τότε και μόνο τότε εκτελεί την εντολή που του δόθηκε. Τα δύο εξαρτήματα λειτουργούν αμφίδρομα και ουσιαστικά είναι και τα δύο πομποδέκτες.

Βασικά εξαρτήματα του aGenius

α) Ενεργοποιητές
Οι ενεργοποιητές είναι τα στοιχεία που συνδέονται στην κατανάλωση και δέχονται εντολές από διάφορα ασύρματα σημεία ελέγχου. Ο ενεργοποιητής μπορεί να δεχτεί εντολές από 15 διαφορετικούς πομπούς ενώ με τη σειρά του μπορεί να μεταδώσει σήματα και σε άλλους δέκτες / ενεργοποιητές (αναμετάδοση).

Σύστημα ασύρματης διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων aGenius από την Aliberti

Ο ενεργοποιητής έχει πολύ μικρές διαστάσεις και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στα κουτιά διακλάδωσης ή στις ροζέτες των φωτιστικών. Η επαφή του ελέγχει φορτία έως 8Α, ενώ για μεγαλύτερα και τριφασικά φορτία θα πρέπει να μεσολαβήσει κάποιο ρελέ ισχύος. Ανάλογα με την κατανάλωση, οι ενεργοποιητές διακρίνονται σε 7 κατηγορίες:

On\off: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευών. Ο ενεργοποιητής on/off, ανάβει και σβήνει αυτόματα συσκευές, όπως φωτισμού, εξαερισμού, κλπ.

On\off (L+N): Ενεργοποιητής on/off που κόβει και ουδέτερο. Ο ενεργοποιητής που κόβει και ουδέτερο ανοίγει και σβήνει αυτόματα συσκευές όπως φωτισμού, εξαερισμού, κλπ. Διακόπτει φάση και ουδέτερο και παρέχει μεγαλύτερη προστασία.

On\off με ελεύθερη επαφή: Ενεργοποιητής on/off που ελέγχει καταναλώσεις τάσεων από 0V έως 230V.

Dimmer: Ενεργοποιητής για dimming on/off ρύθμιση φωτεινότητας σε λάμπες πυράκτωσης ή αλογόνου.

Ρολών: Έλεγχος λειτουργίας ρολών / τεντών. Ο ενεργοποιητής ρολλών οδηγεί ρολά και τέντες με κινητήρες 230 V. Η τροφοδοσία των παραπάνω συσκευών / ενεργοποιητών γίνεται μέσω δικτύου 230 VAC. Μπορούν να τοποθετηθούν σε κουτιά εγκατάστασης, ή απευθείας πάνω στην κατανάλωση. Υπάρχουν επίσης δύο είδη αναλογικών ενεργοποιητών.

Αναλογικός 1-10VDC: Αυξομείωση έντασης ρεύματος λαμπτήρων φθορισμού (On\off και dimming). Ο αναλογικός ενεργοποιητής ρυθμίζει την τάση εξόδου (1 -10 VDC), για σύνδεση με συσκευές ρύθμισης έντασης φωτισμού και ηλεκτρονικού μπάλαστ λαμπτήρα φθορισμού.

Αναλογικός 0-10VDC: Έλεγχος εξαεριστήρων – κινητήρων κ.τ.λ Ο αναλογικός ενεργοποιητής ρυθμίζει την τάση εξόδου (0-10 VDC) για σύνδεση με τελικές καταναλώσεις, όπως μίξερ, συσκευές θέρμανσης, εξαερισμού, αυξομείωσης έντασης ρεύματος κλπ. Η τροφοδοσία γίνεται μέσω δικτύου 230 VAC. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε κουτιά εγκατάστασης, ή ακόμα και απ’ευθείας στην ελεγχόμενη συσκευή.

β) Μηχανισμοί διακοπτών : Ο διακόπτης είναι το στοιχείο που στέλνει την εντολή στον ενεργοποιητή για έλεγχο της αντίστοιχης κατανάλωσης. Έχει ολικό πάχος 2cm και μπορεί να επικολληθεί ή να βιδωθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ο μηχανισμός του διακόπτη μπορεί να είναι μονός (1 πλήκτρο) ή διπλός (2 πλήκτρα). Έτσι, καταργούνται όλοι οι υπόλοιποι τύποι διακοπτών, και οι δύο αυτοί μηχανισμοί μπορούν να ρυθμιστούν αναλόγως.

Ένας διακόπτης μπορεί να στείλει σήματα σε θεωρητικά άπειρους ενεργοποιητές και να ελέγξει έτσι όσες καταναλώσεις του αντιστοιχίσουμε.

γ) Συσκευές δυαδικής εισόδου : Χρησιμοποιούνται προκείμενου να μετατρέψουν οποιοδήποτε στοιχείο συμβατικής εγκατάστασης σε ασύρματο (διακόπτες, αισθητήρες). Διακρίνονται σε δυαδικές εισόδους με τροφοδοσία δικτύου 230V και με τροφοδοσία από μπαταρία.

Η δυαδική είσοδος στέλνει σήμα, π.χ. από αισθητήρες παραθύρων, ανιχνευτές κίνησης ή από άλλες επαφές (ρελέ, διακόπτες, χειριστήρια,…) σε μια συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε κουτιά διακοπτών ή σε κουτιά διακλάδωσης.

δ) Τηλεχειριστήριο: Στέλνει σήματα στους ενεργοποιητές για τον ανάλογο έλεγχο. Έχει την δυνατότητα να δώσει μέχρι 24 εντολές. και έχει περίπου 1,5 φορά την εμβέλεια του διακόπτη. Δεν απαιτεί διάκριση ανάμεσα σε διακόπτη on/off, dimmer, ρoλών κλπ. Τροφοδοτείται με μπαταρίες των οποίων η διάρκεια ζωής είναι 3-5 χρόνια.

ε) Συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας: H συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας μεταδίδει ασύρματα σε σύστημα θέρμανσης – κλιματισμού, τις θερμοκρασίες, τις οποίες λαμβάνει από το θερμοστοιχείο.

ζ) Θερμοστοιχείο: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (Pt1000) που «διαβάζει» θερμοκρασίες από -50 έως +180°C και τις στέλνει στην συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορεί να εγκατασταθεί απ’ευθείας είτε σε κουτί εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

η) Θερμοστάτης: Θερμοστάτης χώρου 0 έως +40°C μέσω ενσωματωμένου αισθητήρα για ασύρματη μετάδοση σε σύστημα θέρμανσης-κλιματισμού.

θ) Πρίζα με ενεργοποιητή ON/OFF: Ρευματοδότης με ενσωματωμένο ενεργοποιητή on/off, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί διάφορες συσκευές. Η πρίζα – μετατροπέας με ενεργοποιητή on/off, ελέγχει συσκευές όπως, φωτιστικά δαπέδου, ανεμιστήρες, κλπ. Έτσι, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν με έναν οποιοδήποτε ρευματοδότη, χωρίς επιπλέον συνδεσμολογίες. Η τροφοδοσία γίνεται μέσω δικτύου 230 VAC.

ι) Πρίζα με Ενεργοποιητή Dimmer: Η ενδιάμεση πρίζα με ενεργοποιητή dimmer, ελέγχει και ρυθμίζει ένταση φωτισμού συσκευών, όπως φωτιστικά δαπέδου. Η τροφοδοσία γίνεται μέσω δικτύου 230 VAC. Οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν με έναν οποιοδήποτε ρευματοδότη, χωρίς επιπλέον συνδεσμολογίες.

κ) Θύρα επικοινωνίας (RS 232): Η συσκευή αυτή συνδέεται στον υπολογιστή και μεταφέρει δεδομένα και ρυθμίσεις από τον υπολογιστή προς τα στοιχεία της εγκατάστασης και αντίστροφα.

HOME MANAGER

Ο Home Manager είναι μια κεντρική μονάδα ελέγχου, μέσω της οποίας γίνεται ασύρματη λήψη και εκπομπή πληροφοριών. Δέχεται πολλαπλές εισόδους, εντολές ή χρονικό προγραμματισμό και ελέγχει σε πραγματικό χρόνο πλήθος συσκευών (θέρμανσης, κλιματισμού, ρολά, φωτιστικά κλπ.). Με το Home Manager υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατόπιν εισαγωγής συγκεκριμένων δεδομένων, ημερομηνιών και θερμοκρασιών.

Σύστημα ασύρματης διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων aGenius από την Aliberti

Η διαχείριση και ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει τοπικά μέσω πληκτρολογίου και μενού σε οθόνη LCD ή απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού). Το menu είναι στα ελληνικά και στην οθόνη του Home Manager φαίνονται όλες οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς την ύπαρξη του Home Manager, όταν δεν υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις.

Προγραμματισμός συστήματος 

Ο προγραμματισμός του συστήματος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε χειροκίνητα είτε ηλεκτρονικά. Κατά τον χειροκίνητο τρόπο, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κατσαβίδι, προκειμένου να προγραμματιστεί ο ενεργοποιητής.

• Αρχικά συνδέουμε τον ενεργοποιητή με την αντίστοιχη κατανάλωση που θέλουμε να ελέγξουμε.

• Στον ενεργοποιητή διακρίνουμε ένα χωνευτό led και ένα χωνευτό πλήκτρο προγραμματισμού. Με ένα μικρό κατσαβίδι (ή οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο) πιέζουμε το πλήκτρο προγραμματισμού για 2sec και ανάβει το κόκκινο led.

• Πιέζουμε το πλήκτρο του μπουτόν από το οποίο θέλουμε να προέρχεται η εντολή.

• Το κόκκινο led αναβοσβήνει δύο φορές, επιβεβαιώνοντας το σήμα που δέχτηκε. Στην περίπτωση που η κατανάλωση είναι φωτιστικό σημείο, αναβοσβήνει και αυτό δύο φορές.

• και τέλος πιέζουμε πάλι το πλήκτρο προγραμματισμού του ενεργοποιητή ώστε να αποθηκεύσει την εντολή που του δόθηκε.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πλήκτρο προγραμματισμού του ενεργοποιητή παραμένει «ενεργό» μόνο για 60sec, αν δε του δοθεί
κάποια εντολή.

Για τον αποπρογραμματισμό του ενεργοποιητή υπάρχουν δύο δυνατότητες, ο ολικός και ο μερικώς  αποπρογραμματισμός του.  Κατά τον ολικό αποπρογραμματισμό αδειάζουμε εντελώς την μνήμη του και ουσιαστικά καταργούμε κάθε είδους σύνδεση σε αυτόν. Αυτό γίνεται απλούστατα, όπως περιγράφετε παρακάτω:

• Πιέζουμε όπως και προηγουμένως το πλήκτρο προγραμματισμού του ενεργοποιητή ώστε να «ανοίξει» η μνήμη του και κατά συνέπεια ανάβει και το led του ενεργοποιητή

• Με το μικρό κατσαβίδι πιέζουμε παρατεταμένα το πλήκτρο προγραμματισμού ώστε το led να αναβοσβήσει 5 φορές (ταυτόχρονα και η κατανάλωση, αν είναι συνδεδεμένη).

• Αμέσως μετά πατάμε πάλι το πλήκτρο προγραμματισμού, για 2 sec, ώστε να αποθηκευθούν οι ρυθμίσεις και να κλείσει η μνήμη του ενεργοποιητή.

Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, ο ενεργοποιητής δεν παρουσιάζει καμία είδους σύνδεση. Εάν θέλουμε απλά να καταργήσουμε τη σύνδεση του ενεργοποιητή με ένα μόνο σημείο ελέγχου, ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

• Όπως πάντα, πιέζουμε το πλήκτρο προγραμματισμού του ενεργοποιητή, ανάβει το κόκκινο led

• Πατάμε το πλήκτρο του μπουτόν, του οποίου θέλουμε να ακυρώσουμε τη σύνδεση, εώς ότου το led να αναβοσβήσει 5
φορές.

• Μόλις ξαναπατήσουμε το πλήκτρο προγραμματισμού του ενεργοποιητή και κλείσει η μνήμη του το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου παύει πλέον να ελέγχει τον ενεργοποιητή, ενώ οι ρυθμίσεις από τα υπόλοιπα σημεία ελέγχου παραμένουν όπως έχουν.

Με το χειροκίνητο έλεγχο δεν έχουμε τη δυνατότητα επιλογών ρυθμίσεων, απλά δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούμε από κάποιο σημείο να ελέγξουμε τον ενεργοποιητή, επομένως και την κατανάλωση. Αν επιθυμούμε περισσότερες δυνατότητες, όσον αφορά την ηλεκτρική μας εγκατάσταση, πρέπει να προγραμματίσουμε το σύστημα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται:

• Ένας φορητός Η/Υ ή κάποιο PDA

• Μια θύρα επικοινωνίας RS232 και ένα λογισμικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα τρέχει σε περιβάλλον windows και το μενού μπορεί να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Αρχικά εγκαθιστούμε όλους τους ενεργοποιητές στις αντίστοιχες καταναλώσεις και εκκινούμε το πρόγραμμα στον υπολογιστή. Με το φορητό υπολογιστή ή με το PDA, κάνουμε τον κύκλο του κτιρίου και μέσω της θύρας επικοινωνίας διαβάζονται όλα τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα σε αυτό. Αφού αναγνωριστούν όλοι οι ενεργοποιητές, μας ζητείται να ενεργοποιήσουμε όλες τις συσκευές με μπαταρία.

Στο σημείο αυτό το λογισμικό έχει αναγνωρίσει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην εγκατάσταση και πλέον μπορούμε να δημιουργήσουμε όλες τις συνδέσεις που επιθυμούμε. Επιλέγοντας από το μενού την επιλογή με το μολύβι και σέρνοντας το ποντίκι, συνδέουμε οποιοδήποτε σημείο ελέγχου θέλουμε με οποιαδήποτε κατανάλωση.

Στους ενεργοποιητές έχουμε τη δυνατότητα για διάφορες ρυθμίσεις στις λειτουργίες των καταναλώσεων, όπως χρονοκαθυστέρηση, επιλογή φωτεινότητας, συνεχές αναβόσβημα κλπ. Για αποθήκευση των ρυθμίσεων αρκεί να επιλέξουμε από το μενού, την επιλογή load. Εάν θέλουμε να αποσυνδέσουμε τα στοιχεία, απλά κάνουμε delete στις ήδη υπάρχουσες γραμμές.

Μεταφορά σημάτων χωρίς παρεμβολές.

Όπως έχει προαναφερθεί το κάθε εξάρτημα συστήματος aGenius έχει το δικό του εσωτερικό μοναδικό κωδικό επίσης η συνεργασία δυο προρυθμισμένων εξαρτημάτων του συστήματος είναι αμφίδρομη. Έτσι η στεγανότητα της εγκατάστασης είναι εξασφαλισμένη πετυχαίνοντας την ελαχιστοποίηση κάθε είδους παρεμβολής.

Απεριόριστη εμβέλεια

Σύμφωνα με τη διαπερατότητα διαφόρων δομικών στοιχείων  εμβέλεια τους σήματος ενός εξαρτήματος είναι 30-50m εντός κτιρίου, ενώ μπορεί να φτάσει έως 150m σε ανοιχτό χώρο με ιδανικές συνθήκες. Φυσικά, η εμβέλεια μπορεί να γίνει απεριόριστη με τη διαδικασία της αναμετάδοσης οποία είναι η εξής:

Σύστημα ασύρματης διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων aGenius από την Aliberti

Με τη χρήση περισσότερων από έναν ενεργοποιητών το σήμα του διακόπτη μπορεί να μεταδίδεται από ενεργοποιητή σε ενεργοποιητή έως ότου φτάσει στον τελικό αποδέκτη.

Το aGenius είναι ένα σύστημα που παρέχει: ΑΝΕΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΥΚΟΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για τεχνικά χαρακτηριστικά και συνδεσμολογίες του συστήματος κατεβάστε το Τεχνικό φυλλάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site της εταιρείας Aliberti