Σύνδεση βύσματος κεραίας τηλεόρασης
Συμβουλές

Σύνδεση βύσματος κεραίας τηλεόρασης

Τόσο στις παλαιότερες τηλεοράσεις, όσο και τις σύγχρονες, αλλά και τους διάφορους ενισχυτές -μείκτες-αποκωδικοποιητές, κεραίες, χρησιμοποιούνται τα καλώδια σύνδεσης τύπου Coaxial (ομοαξονικά). Στα καλώδια αυτά συνδέονται τα βύσματα τα οποία μπορεί να είναι είτε πλαστικά (ας το πούμε παλαιού τύπου) είτε τα ποιο καινούρια, τα μεταλλικά, τύπου F.

Σύνδεση βύσματος κεραίας τηλεόρασης
Τύπου F
Σύνδεση βύσματος κεραίας τηλεόρασης
Τύπου CN20

Στο παρακάτω βίντεο, θα δούμε πως μπορούμε να συνδέσουμε ένα βύσμα τέτοιου είδους (πλαστικό ή τύπου F) με ένα ομοαξονικό καλώδιο, έτσι ώστε να συνδέσουμε κάποια κεραία στην τηλεόραση μας ή τον αποκωδικοποιητή μας είτε ακόμη να φτιάξουμε ένα καινούριο καλώδιο στην περίπτωση που χρειαστεί να »μετακομίσουμε» την τηλεόραση μας.