Σύγκριση απλής γεννήτριας και γεννήτριας Inverter
Βίντεοπαρουσιάσεις

Σύγκριση απλής γεννήτριας και γεννήτριας Inverter

Οι απλές (συμβατικές) γεννήτριες υπάρχουν στην αγορά αρκετό καιρό, ενώ οι γεννήτριες Inverter είναι σχετικά καινούρια τεχνολογία. Και τα δύο είδη χρησιμεύουν στο να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, οι διαφορές τους όμως είναι αρκετές τόσο στον τρόπο λειτουργίας όσο και στον τρόπο παραγωγής. Οι συμβατικές γεννήτριες είναι σχετικά απλές στην κατασκευή και λειτουργία ενώ οι γεννήτριες inverter στηρίζουν τη λειτουργία τους σε εξελιγμένα ηλεκτρονικά.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε, τη σύγκριση μεταξύ των απλών γεννητριών και των γεννητριών inverter. Οι συγκρίσεις γίνονται στους τομείς:

  • Μέγεθος, βάρος, φορητότητα
  • Κατανάλωση καυσίμου, χρόνος λειτουργίας
  • Θόρυβος
  • Μέγιστη ισχύς εξόδου
  • Ποιότητα παραγόμενης ισχύος
  • Τιμή