Εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ με πιστωτικές κάρτες
Συμβουλές

Σχετικά με τον ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό

Σχετικά με τον ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμόΣτην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, στην περιοχή της Εξυπηρέτησης Πελατών, υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τον έναντι λογαριασμό. Οι διευκρινήσεις αφορούν περιπτώσεις διπλής χρέωσης έναντι λογαριασμού ή ασυνήθιστα μεγάλου έναντι και άλλα χρήσιμα.

Τι είναι ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός;

Ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός είναι ένας «κατ’ εκτίμηση λογαριασμός» και ο υπολογισμός του γίνεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους κτλ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές καταναλώσεις του. Το ποσό που χρεώνεται στον ΕΝΑΝΤΙ ως ΕΝΑΝΤΙ ΑΞΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ αφαιρείται στον επόμενο εκδοθέντα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό.

 Πιο συγκεκριμένα:

  • Η αξία ρεύματος που χρεώνεται στους ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση βάσει ιστορικότητας καταναλώσεων και όχι πραγματικής κατανάλωσης
  • Δεν υπάρχει ανάλυση χρεώσεων στο έντυπο του λογαριασμού (τα πεδία ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ είναι κενά)
  • Τα ποσά υπέρ Δήμου υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό, είτε είναι ΕΝΑΝΤΙ είτε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ, βάσει των ημερών έκδοσης (πχ 2μηνο)
  • Στον εκάστοτε επόμενο εκδοθέντα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό αφαιρείται μόνο η ΕΝΑΝΤΙ ΑΞΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ που έχει χρεωθεί στον ΕΝΑΝΤΙ και όχι το συνολικό ποσό του ΕΝΑΝΤΙ (διότι το συνολικό ποσό του ΕΝΑΝΤΙ περιλαμβάνει και τα ποσά υπέρ Δήμου που υπολογίζονται κάθε δίμηνο).

Έχω ποιο μεγάλο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό από ότι συνήθως, τι πρέπει να κάνω;

Ο υπολογισμός του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού γίνεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους κτλ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές καταναλώσεις του. Περιπτώσεις όμως τυχόν απότομων μεταβολών για κάποιους λόγους στις καταναλωτικές συνήθειες ενός πελάτη κατά την υπό έκδοση του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού χρονική περίοδο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

Εφόσον ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομά σας, σε περιπτώσεις βάσιμης αμφισβήτησης του ποσού του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού, πριν τη λήξη προθεσμίας πληρωμής του, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή του απευθυνόμενος στο αρμόδιο Κατάστημα που ανήκει το ακίνητό δίνοντας την ένδειξη του μετρητή σας (στοιχεία του αρμόδιου Καταστήματος θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού πάνω αριστερά).

Ακόμη όμως και αν το ποσό του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού είναι υψηλότερο της πραγματικής κατανάλωσης, αυτό συμψηφίζεται και αφαιρείται στον επόμενο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό.

Έχω λάβει 2 ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς, τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξη από την αρμόδια υπηρεσία Καταμέτρησης (λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του μετρητή, κλειστό ακίνητο κλπ) και λάβετε δυο ή περισσότερους ΕΝΑΝΤΙ συνεχόμενους λογαριασμούς μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες:

Να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 11 770 (μόνο για Αττική) ή στο τηλέφωνο Καταμέτρησης που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας και να δώσετε την ένδειξή σας ώστε να εκδοθεί ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός.

Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Καταμέτρησης της περιοχής που ανήκει το ακίνητό σας, ώστε να μεταβεί αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας Καταμέτρησης για τη λήψη ένδειξης.