Σχέδιο διανομής τηλεοπτικού σήματος σε 16 πρίζες
Συστήματα ΕΗΕ

Σχέδιο διανομής τηλεοπτικού σήματος σε 16 πρίζες

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, γίνεται διανομή τηλεοπτικού σήματος σε 2 ορόφους και 8 πρίζες σε κάθε όροφο. Το μήκος της γραμμής σε κάθε όροφο (στην δυσμενέστερη περίπτωση), θα είναι περίπου 3 μέτρα ανά όροφο, 6 μέτρα σε 2 ορόφους, 12 μέτρα από τις 2 άκρες και συνολικά 20 μέτρα καλώδιο στην δυσμενέστερη περίπτωση για κάθε μια γραμμή μεταφοράς.

Χρησιμοποιώντας καλώδιο ΒΚ210 οι απώλειες θα είναι 6dB. Επομένως στην τελευταία τερματική πρίζα η στάθμη θα είναι 76dBμV που είναι ικανοποιητική στάθμη αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο τηλεοπτικός δέκτης απαιτεί 66dBμV.

Οι στάθμες σήματος που υπολογίζονται στο παρακάτω παράδειγμα είναι χωρίς τις απώλειες του καλωδίου και αφορούν μόνο τις απώλειες από τη διέλευση.

Σχέδιο διανομής τηλεοπτικού σήματος σε 16 πρίζες

πηγή: Matel Export