vumcem
Συστήματα ΕΗΕ

Συστήμα διαχείρισης ενέργειας με τοπικό αλλά και απομακρυσμένο έλεγχο

vumcemΗ παγκόσμια ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές έχουν γίνει θέματα ζωτικής σημασίας. Το σύστημα VMUC-EM της Carlo Gavazzi κάνει την παρακολούθηση της ενέργειας εύκολη και ευέλικτη προσφέροντας σε τελική φάση μεγάλη εξοικονόμηση. Γιατί, μέτρηση σημαίνει γνώση, οπότε με την ανάλογη πράξη έχουμε εξοικονόμηση.

Κάποτε ακούγονταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά σήμερα μπορούμε να συλλέξουμε τις μετρήσεις πολλών μετρητών ή αναλυτών ενέργειας σε ένα εποπτικό σημείο (control room) ή να κάνουμε επόπτευση από ένα απομακρυσμένο σημείο, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος και πλάτος βρισκόμαστε με το σύστημα VMUC-EM της Carlo Gavazzi.

Το σύστημα VMUC – EM συλλέγει δεδομένα από τους μετρητές ενέργειας (ισχύ, ενέργεια, τάση, ένταση, συν φ, Hz), καθώς επίσης και εισόδους μέτρησης θερμοκρασίας, εισόδους αναλογικών και ταχομετρικών σημάτων καθώς επίσης και ψηφιακών σημάτων από μετρητές αερίου, νερού κλπ,  και μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει κατάλληλες εξόδους, άρα και προκαθορισμένες εντολές.

Εκτός αυτών των υπηρεσιών, το σύστημα VMUC-EM εκθέτει τα δεδομένα αυτά σε τοπικά δίκτυα αλλά και στο διαδίκτυο παρέχοντας τρεις υπηρεσίες Web:

-Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων ( FTP) που ωθεί τα δεδομένα σε μια ικανή BMS
-Server ή cloud-based παροχής υπηρεσιών σε τακτική βάση (HTTP client που επιτρέπει στα δεδομένα να μεταφερθούν στη ζήτηση)
-Διακομιστή Web που παρέχει ανά πάσα στιγμή την πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου, με συναγερμούς κλπ.

Αλλά οι δυνατότητες του συστήματος VMUC-EM δεν σταματούν εδώ, μια που υπάρχει και η λειτουργία ελέγχου πολλαπλών εγκαταστάσεων συνδυάζοντας μέχρι 32 μετρητές/αναλυτές (ανά δίκτυο, με δυνατότητα ύπαρξης πολλαπλών δικτύων) που μπορούν να στείλουν τις μετρήσεις τους (ισχύ, ενέργεια, τάση, ένταση, συν φ, συχνότητα, θερμοκρασίες κ.α.) σε επιτόπια ή απομακρυσμένη επιτήρηση – επίβλεψη – καταγραφή (μέσω ενσύρματου ή και ασύρματου διαδικτύου).

Οι καταγεγραμμένες στιγμιαίες μεταβλητές κάθε μετρητή μπορούν να εμφανιστούν σε ενδείξεις καθημερινής, μηνιαίας ή ετήσιας βάσης, εμφανιζόμενες και ως γραφικές παραστάσεις ενώ τα alarms πέραν της τοπικής ενημέρωσης, αποστέλλονται με SMS και emails, και υπάρχει πλήρης καταγραφή συμβάντων σαν ιστορικό. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διπλού συστήματος υπολογισμού τιμολόγησης ως προς το κόστος της ενέργειας, αλλά και των μηνιαίων ποινών που μπορεί να προκύψουν λόγω μη τήρησης των όρων της ΔΕΗ.

Υπάρχουν 3 διαφορετικές κατηγορίες συναγερμών (alarms) :
-ορίων & επικοινωνίας ( set-point συναγερμοί ή σφάλματα επικοινωνίας )
-γεγονότων ( οι όποιες αλλαγές έγιναν στη διαμόρφωση του συστήματος )
-ανωμαλιών ( ανώμαλες συνθήκες του συστήματος παρακολούθησης )

Επίδειξη λειτουργίας του δικτύου επόπτευσης VMUC-EM στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ

Πληκτρολογήστε την διεύθυνση http://62.38.89.153 ή κάντε ΚΛΙΚ στην φωτογραφία αριστερά, για να επισκεφτείτε το VMUC-EM δίκτυο επόπτευσης ενέργειας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ στην Αθήνα. Βάλτε σαν όνομα χρήστη την λέξη user και σαν κωδικό πρόσβασης πάλι την λέξη user. Από εκεί μπορείτε να επιτηρήσετε κάθε μεταβλητή που καταγράφεται στο σύστημα επιτήρησης της ΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ (τάση, ένταση, ισχύ, κατανάλωση, συχνότητα, συν φ, συναγερμούς, συμβάντα, ιστορικό κλπ).

Σημείωση 1: Το εν λόγω σύστημα αποτελείται όλο και όλο από ένα VMUC-EM και από έναν αναλυτή Ενέργειας WM30

Σημείωση 2: Η πρόσβαση σας στο εν λόγω δίκτυο επιτήρησης ενέργειας με τους κωδικούς user αφορά μόνο επίσκεψη-επιτήρηση και δεν επιτρέπει μεταβολές στις ρυθμίσεις του εν λόγω συστήματος

Επίδειξη λειτουργίας του δικτύου επόπτευσης VMUC-EM στις εγκαταστάσεις της Carlo Gavazzi

Πληκτρολογήστε την διεύθυνση http://www.carlogavazzi-vmuc.com/index.php ή κάντε ΚΛΙΚ στην φωτογραφία αριστερά, για να επισκεφτείτε το VMUC-EM δίκτυο επόπτευσης ενέργειας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Carlo Gavazzi στο Belluno της Ιταλίας. Βάλτε σαν όνομα χρήστη την λέξη user και σαν κωδικό πρόσβασης πάλι την λέξη user. Από εκεί μπορείτε να επιτηρήσετε κάθε μεταβλητή που καταγράφεται στο σύστημα επιτήρησης των εγκαταστάσεων της Carlo Gavazzi στο Belluno της Ιταλίας (τάση, ένταση, ισχύ, κατανάλωση, συχνότητα, συν φ, συναγερμούς, συμβάντα, ιστορικό κλπ).

Σημείωση: Η πρόσβαση σας στο εν λόγω δίκτυο επιτήρησης ενέργειας με τους κωδικούς user αφορά μόνο επίσκεψη-επιτήρηση και δεν επιτρέπει μεταβολές στις ρυθμίσεις του εν λόγω συστήματος

Περιληπτική σύνοψη του συστήματος VMUCEM 

Αναλυτική παρουσίαση του συστήματος VMUCEM 

Τεχνικό εγχειρίδιο

Οδηγίες χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα κάντε κλικ εδώ.