Συντήρηση βιομηχανικών μπαταριών
Βίντεοπαρουσιάσεις

Συντήρηση βιομηχανικών μπαταριών

Συντήρηση βιομηχανικών μπαταριώνΟ πιο σίγουρος τρόπος για να καταστρέψουμε τις μπαταρίες μας  εντός 1 έτους ή 2 είναι να τις κρατήσουμε σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης (SOC) για εβδομάδες σε ένα χρόνο. Το ενεργό υλικό της μπαταρίας θα κρυσταλλωθεί, καλύπτοντας τις πλάκες, οι οποίες θα γίνουν μόνιμα αδρανείς. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται θειίκωση (Sulfation). Στην ιδανική περίπτωση, οι μπαταρίες θα πρέπει να λάβουν 100% πλήρη φόρτιση περίπου μία φορά την εβδομάδα για καλή μακροζωία, και όσο πιο συχνά τόσο καλύτερα.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε συμβουλές για τη σωστή συντήρηση και μακροζωία των βιομηχανικών μπαταριών. Στο βίντεο αναλύονται:

  • πως γίνεται η σωστή προσθήκη νερού
  • πως γίνεται η σωστή φόρτιση
  • πως γίνεται η σωστή τοποθέτηση ή αποθήκευση
  • μέτρα ασφάλειας και καλής χρήσης των βιομηχανικών μπαταρίών

subs