Στρατηγική συνεργασία EMMIS και Α.Ε.Ι. Πειραιά
Επικαιρότητα

Στρατηγική συνεργασία EMMIS και Α.Ε.Ι. Πειραιά

Στρατηγική συνεργασία EMMIS και Α.Ε.Ι. ΠειραιάΣτο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης συνεργειών με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, η EMMIS ΑΒΕΕ προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Τα δύο μέρη διαμόρφωσαν από κοινού ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και κοινών δράσεων και υπέγραψαν το αντίστοιχο Μνημόνιο Συνεργασίας.

Οι κοινές δράσεις που συμφωνήθηκαν έχουν ως εξής:

  • Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης ηλεκτρολόγων και αποφοίτων φοιτητών (τουλάχιστον μία φορά ετησίως)
  • Υποστήριξη εκπόνησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών των σπουδαστών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
  • Διοργάνωση τεχνικών σεμιναρίων σε ολιγομελή τμήματα σπουδαστών, με παράλληλη ζωντανή παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου πιστοποιημένων μετασχηματιστών
  • Υποστήριξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εργαστηριών με δωρεάν παροχή προϊόντων και εξοπλισμού, όπου αυτό είναι δυνατό.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών.
  • Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή και άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.
  • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικός γνώμονας της παραπάνω συμφωνίας είναι η αμοιβαίως επωφελής και ουσιαστική σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας και της επιστημονικής γνώσης με την αγορά εργασίας.