Σεμινάριο στα Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα
Σεμινάρια

Σεμινάριο στα Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα

Σεμινάριο στα Υβριδικά Ενεργειακά ΣυστήματαΤα Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, τα οποία συνδυάζουν περισσότερες ενεργειακές πηγές (π.χ. αιολική και ηλιακή ενέργεια ή αιολική και υδροηλεκτρική ενέργειας, κ.α.) σε συνδυασμό με τα κατάλληλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας καθώς και με σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης ζήτησης αποτελούν την άριστη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αυτόνομων ενεργειακών δικτύων (συμπεριλαμβάνονται απομονωμένοι καταναλωτές, αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα, αλλά και το σύνολο του εθνικού δικτύου).

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «TILOS» (HORIZON 2020) και της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου από τη ΓΓΕΤ και την ΕΕ ερευνητικού έργου «PHAROS – ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ«, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο «Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα«. Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο την παροχή κατάλληλων γνώσεων πάνω σε σύγχρονα υβριδικά ενεργειακά συστήματα και στις εφαρμογές αυτών σε αυτόνομα δίκτυα μικρής και μεσαίας κλίμακας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τις υφιστάμενες εργαστηριακές εγκαταστάσεις.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα:

Ημερομηνία έναρξης: 03 Απριλίου 2017

Διάρκεια: 30 Διδακτικές ώρες / 6 ημέρες

Ημέρες – ώρες διεξαγωγής:

 1η Εβδομάδα: Δευτέρα 03/04, Τρίτη 04/04, Τετάρτη 05/04, Πέμπτη 06/04

 2η Εβδομάδα: Δευτέρα 10/04, Τρίτη 11/04,  Έναρξη εισηγήσεων: 17:15

Αιτήσεις:  Έως 03 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00

Πληροφορίες – Online Αιτήσεις στo:

http://www.sealab.gr/pages/viewpage.action?pageId=17563665

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

κα. Βαρδάκη Ουρανία

e-mail: rania@mech.teipir.gr

τηλ. 210-5381020. / Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00