Σεμινάριο προγραμματισμού οθονών HMI Schneider Electric με το Vijeo Designer 6.2
Σεμινάρια

Σεμινάριο προγραμματισμού οθονών HMI Schneider Electric με το Vijeo Designer 6.2

Οι ενότητες περιλαμβάνουν:

  • Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού
  • Δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών μεταβλητών »tags»
  • Ένωση μεταβλητών »tags» με εφαρμογές διαφόρων κατασκευαστών PLC (Schneider Electric – Siemens – Alllen Bradley)
  • Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος (Στατικού και Δυναμικού)
  • Δημιουργία και εκτέλεση Συνταγών (Recipes)
  • Καταγραφή δεδομένων (Data Logging)
  • Γραφήματα
  • Προσπέλαση από webserver

Δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πρόγραμμα σεμιναρίων

LEVEL 1: 07/10 
εισαγωγή στο περιβάλλον, θεωρητικές αρχές προγραμματισμού και tags, τύπο μεταβλητών, ανάλυση γραφικών στοιχείων και δυναμικών συμπεριφορών δημιουργία tags εσωτερικών
LEVEL 2: 14/10
Δημιουργία tags, opc Servers, addressing, plc reading κλπ
LEVEL 3: 21/10
Buttons, Displays, Numeric Setting of words and double words. Ανάπτυξη εφαρμογής προσομοίωσης διεργασίας από τους συμμετέχοντες με σήματα από διάφορα PLC.
28/10–> Αργία
LEVEL 4: 04/11
Δημιουργία Καταγραφών, Δημιουργία Alarm ενσωμάτωση σε προγράμματα
LEVEL 5: 11/11
Λειτουργία Συνταγών, το HMI ως Master, δημιουργία Συνταγών και εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο (hands on training) με PLC
LEVEL 6: 18/11 –> πολυτεχνείο?
LEVEL 7: 25/11
Trending – γραφήματα – Users – Paswords – Authorization
LEVEL 8: 02/12
Συνοπτική άσκηση με hands on training των συμμετεχόντων – επίβλεψη από 3 συνδιδάσκοντες
ή LEVEL 8: 09/12
Συνοπτική άσκηση με hands on training των συμμετεχόντων – επίβλεψη από 3 συνδιδάσκοντες
Χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων: Αμερικής 17, Κολωνάκι, πλησίον Μετρό Συντάγματος
Έναρξη σεμιναρίου: 7 Οκτωβρίου 2017 και κάθε Σάββατο 17:00 με 20:00
Δηλώσεις συμμετοχής στο: automatisths_ioannou@yahoo.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981 630 778
Εισηγητής: Μιχάλαινας Βασίλειος, 6976 617 353