Σεμινάριο με θέμα: Μετασχηματιστές και λοιπά προϊόντα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου
Σεμινάρια

Σεμινάριο με θέμα: Μετασχηματιστές και λοιπά προϊόντα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου

Σεμινάριο με θέμα: Μετασχηματιστές και λοιπά προϊόντα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχουΗ ομάδα των ηλεκτρολόγων στο Facebook, Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και η Ελληνική Βιομηχανία Μετασχηματιστών και Συστημάτων Τροφοδοσίας  EMMIS, σε συνεργασία  με την ενημερωτική ιστοσελίδα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ.GR, διοργανώνουν από κοινού ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: Μετασχηματιστές και λοιπά προϊόντα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη:

Α’ Μέρος

Το 1ο μέρος περιλαμβάνει την θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά την λειτουργία, χρήσεις, εφαρμογές, οφέλη και ποιοτικά κριτήρια επιλογής των μετασχηματιστών χαμηλής τάσης καθώς επίσης και μίας γκάμας προϊόντων που ανήκουν στον κλάδο της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου, όπως σταθεροποιητές τάσης, επιτηρητές μόνωσης, επιτηρητές θερμοκρασίας, πολυόργανα και αναλυτές δικτύου, βιομηχανικά ρελέ διαρροής και μετασχηματιστές εντάσεως.

Β’ Μέρος

Το 2ο μέρος περιλαμβάνει την ζωντανή παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής μετασχηματιστών χαμηλής τάσης – από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι και την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου – η οποία τηρεί αυστηρά τα διεθνή πρότυπα και ενσωματώνει την αντίστοιχη τεχνογνωσία κατασκευής πιστοποιημένων μετασχηματιστών χαμηλής τάσης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη της εταιρείας EMMIS, των αντίστοιχων τμημάτων (Πωλήσεων, Παραγωγής, Ποιοτικού ελέγχου & Τεχνικής υποστήριξης). Μετά τη λήξη του σεμιναρίου, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και τεχνικό υλικό, ενώ θα ακολουθήσει και μπουφές.

Ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου: 30 Μαρτίου 2017

Ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: 09:00 έως 14:00

Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου: Εγκαταστάσεις EMMIS (Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα)

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο σεμινάριο που θα βρείτε στην ομάδα Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες (εάν δεν είστε μέλη της ομάδας, θα πρέπει να κάνετε αίτημα για συμμετοχή). Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με ανάλογο μήνυμα στο προσωπικό τους email. Για ερωτήσεις και πληροφορίες επισκεφθείτε την ομάδα των Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάτων.