Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας με θέμα: Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας
Σεμινάρια

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας με θέμα: Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας με θέμα: Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης ΕνέργειαςΣτα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “TILOS” (HORIZON 2020) η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων το 2ο κύκλο του εξειδικευμένου τεχνολογικού σεμιναρίου με τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας”.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα γίνεται γνωριμία με τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εφαρμογές του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην υλοποίηση ερευνητικών έργων συνδυασμένης εφαρμογής ΑΠΕ και τεχνολογιών αποθήκευσης, όπως το Ευρωπαϊκό Έργο «TILOS» και η λειτουργία πρότυπου Υβριδικού Σταθμού.

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προσφέρει το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις από ακαδημαϊκούς και ερευνητές με ισχυρό υπόβαθρο στον τομέα των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, μέσω των προγραμματισμένων θεματικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να συμμετέχουν σε πειραματικές ασκήσεις πάνω στη συσκευή NEXA training system (Electrolysis – H2 Storage – Fuel Cell) καθώς και στον αυτόνομο υβριδικό σταθμό (PV – Wind Turbine – Batteries) που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ.

Σύνολο ωρών

5 μέρες από 5 διδακτικές ώρες, σύνολο 25 ώρες

Μέρες-Ωρες υλοποίησης

1η Εβδομάδα: Τετάρτη 14/12, Πέμπτη 15/12

2η Εβδομάδα: Δευτέρα 19/12, Τρίτη 20/12, Τετάρτη 21/12

Έναρξη διδασκαλίας: 17:15

Αιτήσεις έως 13/12/2016

Τόπος Διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Μαθησιακοί στόχοι

Μέσω του σεμιναρίου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

  • Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.
  • Γνώση των βασικών τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.
  • Εξοικείωση με τις αναδυόμενες εφαρμογές αποθήκευσης, ιδιαίτερα αυτές που είναι συνδυασμένες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Ανάλυση ευκαιριών για μαζική διείσδυση των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην αγορά.
  • Εξοικείωση με τον υφιστάμενο υβριδικό σταθμό και παρουσίαση της συσκευής ηλεκτρόλυσης – αποθήκευσης Η2 – NEXA training system.
  • Ανάλυση εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς αυτόνομων εφαρμογών ΑΠΕ μικρής κλίμακας.
  • Ανάλυση ευκαιριών για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και επενδυτικές προτάσεις.

Συμμετέχοντες

Το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, την κατάσταση της αγοράς, τις υποδομές, την έρευνα και τις καινοτόμες εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της Ενέργειας και ιδιαίτερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μηχανικοί, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας είναι ευπρόσδεκτοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Προαπαιτούμενο

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ένα βασικό υπόβαθρο σχετικό με ενεργειακά και ηλεκτρολογικά συστήματα καθώς και βασικές γνώσεις φυσικών επιστημών.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ) – Τεχνολογίες ΣΑΕ (1ο μέρος) (Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016)
1.1 Εισαγωγή στην Αποθήκευση Ενέργειας (Αρχές, Χαρακτηριστικά)
1.2 ΣΑΕ σε συνεργασία με Εφαρμογές ΑΠΕ
1.3 Αντλησιοταμίευση (PHS)
1.4 Σφόνδυλοι (flywheels)

2. Τεχνολογίες ΣΑΕ (2ο μέρος) (Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016)
2.1 Αποθήκευση Ενέργειας μέσω Πεπιεσμένου Αέρα (CAES)
2.2 Υπερπυκνωτές (Supercapacitors)
2.3 Αποθήκευση Ενέργειας σε Μαγνητικά Πεδία Υπεραγώγιμων Υλικών (SMES)
2.4 Θερμική Αποθήκευση Ενέργειας (TES)

3. Τεχνολογίες ΣΑΕ (3ο μέρος) – Εργαστηριακές Εφαρμογές (Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016)
3.1 Υδρογόνο – Fuel Cells
3.2 NEXA Training System
3.3 Παρουσίαση Υβριδικού Σταθμού

4. Τεχνολογίες ΣΑΕ (4ο μέρος) (Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016)
4.1 Συσσωρευτές Οξέος-Μολύβδου
4.2 Νέες Τεχνολογίες Συσσωρευτών (Ιόντων Λιθίου, NaS, κ.λ.π.)
4.3 ΣΑΕ Στοιχείων Ροής (Flow-Batteries)

5. Προσομοιώσεις – Εφαρμογές Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016)
5.1 Εφαρμογή Προσομοίωσης Παραγωγής & Αποθήκευσης Υδρογόνου
5.2 Εφαρμογή Προσομοίωσης Αποθήκευσης Ενέργειας σε Αυτόνομα Δίκτυα
5.3 Καινοτόμες Εφαρμογές Αποθήκευσης Ενέργειας (TILOS project), (Ικαρία Project), (Άγιος Ευστράτιος Project)

Πληροφορίες – Online Αιτήσεις στα: mbaenergy ή Sealab

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: κα. Βαρδάκη Ουρανία

e-mail: rania@mech.teipir.gr

τηλ.: 210-5381020.

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00