Σεμινάριο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Η πρόκληση χρήσης του Υδρογόνου
Σεμινάρια

Σεμινάριο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Η πρόκληση χρήσης του Υδρογόνου

Σεμινάριο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Η πρόκληση χρήσης του ΥδρογόνουΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διάρκειας 50 Ωρών με Θέμα :

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Η πρόκληση χρήσης του Υδρογόνου

Σκοπός

Η βαθύτερη διείσδυση των Φυσικών στον χώρο των Α.Π.Ε και συγκεκριμένα στη χρήση του υδρογόνου (ως καύσιμη ύλη)

Αντικείμενο

Η επιμόρφωση πτυχιούχων ή επί πτυχίο επιστημόνων, εκπαιδευτικών και μηχανικών στις Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα έμφαση θα δοθεί σε θέματα :

• Περιγραφής του υφιστάμενου ενεργειακού καθεστώτος στην χώρα
• Ανάλυσης των αναγκών αξιοποίησης των ΑΠΕ και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία

Θεματικές Ενότητες:

1 : Υφιστάμενη Ενεργειακή Κατάσταση
2 : Ενεργειακή Πολιτική
3 : Σχεδιασμός Έργων ΑΠΕ ανά Τεχνολογία
4 : Παραγωγή Υδρογόνου
5 : Αποθήκευση Υδρογόνου
6 : Κυψέλες Καυσίμου
7 : Εφαρμογές Τεχνολογιών Υδρογόνου
8 : Εισαγωγή στην Εξοικονόμηση Ενέργειας
9 : Εκπόνηση Εργασιών

Διάρκεια: 50 ώρες ( 30 ώρες διά ζώσης διδασκαλία-10 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης-10 ώρες εκπόνηση εργασίας και παρουσίαση της)

Kόστος: 15 ευρώ για τα μέλη της Ε.Ε.Φ , 45 εύρω για μη μέλη της Ε.Ε.Φ και 25 ευρώ για Φοιτητές

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Εντατικό

Τα μαθήματα προγραμματίζεται να γίνουν 20-25 Ιουνίου 2016,καθημερινώς ,17.30 έως 21.30.

Πόλη διεξαγωγής: Αθήνα ,χώρος ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AEGEAN COLLEGE ,Πανεπιστημίου 17,κέντρο Αθήνας .

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κόρας Ανδρέας , Διδ Φυσικών Επιστημών, Καθηγητής Σχολής Ικάρων

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Λάλα Ματίνα,

Κινητό: 6978124350

EMAIL: lalamatina@hotmail.com

email: eef.athens@gmail.com (Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής)

Το Δ.Σ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

πηγή: b2green.gr