Ρελέ καστάνιας
Υλικά Εγκαταστάσεων

Ρελέ καστάνιας

Ρελέ καστάνιαςΈνας τύπος ρελέ είναι το ρελέ τύπου καστάνιας. Μερικές φορές αναφέρεται και σαν ρελέ τηλεχειρισμού.Λέγεται καστάνιας επειδή οι επαφές του, ελέγχονται από μηχανισμό καστάνιας.

Υπάρχει σε διάφορες μορφές και συνήθως τοποθετείτε στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Μπορεί να λειτουργήσει με διάφορες τάσεις ρεύματος . Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε πολλές λειτουργίες . Μια από τις πιο διαδεδομένες χρήσης του είναι ο έλεγχος από πολλά σημεία φωτιστικών σε μικρές η μεγάλες αποστάσεις, αυτό που λέμε τηλεχειρισμό φωτισμού.

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι γλιτώνουμε καλωδιώσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση άρα και κόστος . Επίσης μπορούμε εύκολα να το συνδέσουμε με ασύρματο τηλεχειρισμό για επιπλέον χειρισμούς από απόσταση.

Αντί για τον κοινό διακόπτη φωτισμού ή αλέ ρετούρ, σαν αυτό που χρησιμοποιείται στα σπίτια, συνδέεται ένα μπουτόν απλό η με λαμπάκι για τον χειρισμό του ρελέ καστάνιας.

Βέβαια η χρήση του ρελέ καστάνιας δεν περιορίζεται μόνο γι΄ αυτή τη λειτουργία ελέγχου φωτισμού , μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε πολλές λειτουργίες.

πηγή: automaticsafe.gr