Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγια
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγια

Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγιαΟ μετατροπέας (VSD -Variable Speed Drive ή VFD -Variable Frequency Drive ή απλά Drive) περιλαμβάνει 2 μέρη, το ένα το οποίο μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και το 2ο μέρος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα ξανά σε εναλλασσόμενο, αλλά πλέον με μεταβλητή συχνότητα. Με τον έλεγχο της συχνότητας, ο μετατροπέας ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας και συγκεκριμένα:

  • σχηματικό διάγραμμα των μερών από τα οποία αποτελείται
  • πως γίνεται ο έλεγχος της ταχύτητας
  • πως γίνεται ο έλεγχος της ροπής
  • ρύθμιση ράμπας

subs