Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγια

Πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας (VFD) με απλά λόγιαΟ μετατροπέας (VSD -Variable Speed Drive ή VFD -Variable Frequency Drive ή απλά Drive) περιλαμβάνει 2 μέρη, το ένα το οποίο μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και το 2ο μέρος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα ξανά σε εναλλασσόμενο, αλλά πλέον με μεταβλητή συχνότητα. Με τον έλεγχο της συχνότητας, ο μετατροπέας ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε πως λειτουργεί ένας μετατροπέας συχνότητας και συγκεκριμένα:

  • σχηματικό διάγραμμα των μερών από τα οποία αποτελείται
  • πως γίνεται ο έλεγχος της ταχύτητας
  • πως γίνεται ο έλεγχος της ροπής
  • ρύθμιση ράμπας

subs