Πρόσληψη διπλωματούχων Μηχανικών από το ΤΕΕ
Εργασιακά

Πρόσληψη διπλωματούχων Μηχανικών από το ΤΕΕ

Πρόσληψη διπλωματούχων Μηχανικών από το ΤΕΕΣτην πρόσληψη δέκα διπλωματούχων Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων θα προχωρήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση πέντε Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) σε αντικείμενα για τα οποία ενδιαφέρονται οι εκάστοτε ωφελούμενοι.

Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων θα αφορά όσους ωφελούμενους ενδιαφέρονται να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να συνεργαστούν με άλλους ωφελούμενους, για τη δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η οποία θα προκύψει από τη συνεργασία μεταξύ των μελών της Ομάδας Εργασίας και των ωφελουμένων, ώστε να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα κατά περίπτωση πλεονεκτήματά τους, οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας τριών μηνών. Ο κωδικός για την υποβολή των αιτήσεων είναι ο ΟΙΤΑΝ-ΟΕ1, ενώ αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση: ΤΕΕ, Δ/νση Διοικητικού, Νίκης 4, GR 102 48, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.tee.gr, στο τηλέφωνο 210 3291308 και στο email: grme@central.tee.gr

πηγή: b2green.gr