Πρωτόκολλα επικοινωνίας ελέγχων που χρησιμοποιούνται στις αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Τεχνικά άρθρα

Πρωτόκολλα επικοινωνίας ελέγχων που χρησιμοποιούνται στις αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Πρωτόκολλα επικοινωνίας ελέγχων που χρησιμοποιούνται στις αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσειςΜε τον όρο πρωτόκολλο επικοινωνίας θεωρούμε ένα σύνολο κανόνων ή συμφωνιών σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην επικοινωνία μεταξύ διαφόρων «δικτύων» που συνυπάρχουν σε αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Με απλά λόγια, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν τα συστήματα διαφόρων εφαρμογών π.χ. φωτισμού, θέρμανσης – ψύξης, οπτικοποίησης κ.λπ., από διαφορετικούς κατασκευαστές, για να «μιλούν» μεταξύ τους την ίδια γλώσσα.

Δηλαδή, τα πρωτόκολλα  επιτρέπουν σε ειδικής κατασκευής για την κάθε περίπτωση ελέγχου συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μια αμοιβαία κατανοητή, τυποποιημένη γλώσσα.

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύζευξη δικτύων αυτοματοποιημένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διαφορετικών πρωτοκόλλων (π.χ. ΚΝΧ και DALI), στην πράξη αποκαλούνται Gateways.

Μερικά από τα πλέον χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας ελέγχων που χρησιμοποιούνται στις αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ως προς τα αρχικά τους, τη πλήρη ονομασία τους και το πρότυπο που βασίζουν τη λειτουργία τους, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Αρχικά Πλήρης ονομασία Πρότυπο
1 0-10 V DC Front End Lighting Control System 0…10V, Analog Control Specification ANSI / ESTA E1.3
2 ACN Architecture for Control Networks ANSI E1.17 Entertainment

Technology

3 ASCII American National Standard Code for Information Interchange ANSI INCITS 4
4 BACnet Building Automation

and Control Networks

ANSI/ASHRAE -135
5 DALI Digital Addressable Lighting Interface IEC 62386 Parts 101 and 102
6 DMX512 Digital Multiplex ANSI E1.11 Entertainment Technology, USITT DMX512 A,
7 EnOcean EnOcean ISO / IEC 14543-3-10
8 Konnex Konnex (ΚΝΧ) EN50090, ISO/IEC 14543-3, CEN EN 13321-1
9 LonWorks Local Operating Network ISO/IEC 14908-1; ANSI/CEA-

709.1-B-2000

10 MIDI & MIDI Show Control Musical Instrument Digital Interface and Musical Instrument Digital Interface Show Control MIDI 1.0 Detailed Specification (“MIDI”) and MMA/AMEI Recommended Practice RP-002
11 Modbus Modbus Modbus Application Protocol Specification
12 RDM Remote Device Management ANSI E1.20-2006 USITT DMX512 Networks
13 SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers SMPTE 0012M-1-2008 Television, Time & Control Code
14 TCP/IP Transmission Control Protocol (TCP)&the Internet Protocol (IP) RFC-1122 & RFC-1123
15 XML Extensible Markup Language XML 1.0
16 ZigBee ZigBee IEEE 802.15.4
17 Z-Wave Z-Wave Ιδιωτικό

πηγή: Επιστημονικά και Εκπαιδευτικά Ηλεκτρολογικά Νέα