Τι ισχύει για το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
Επικαιρότητα

Προχωρά το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά»

Προχωρά το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά»Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προχωρά στην εφαρμογή του προγράμματος “Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά”, που απευθύνεται σε πολίτες και νοικοκυριά (πρώτη κατοικία) της εν λόγω Περιφέρειας που έχει γίνει διακοπή ρεύματος και τα οποία αφού προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής τους με τον πάροχο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως σημειώνεται, τα εν λόγω νοικοκυριά μπορούν να καταθέσουν στην Περιφερειακή Ενότητα όπου διαμένουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου η Περιφέρεια να αναλάβει την επιδότηση της επανασύνδεσης πληρώνοντας στον πάροχο την πρώτη δόση της ρύθμισης. Έτσι πραγματοποιείται η επανασύνδεση. Αν η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού δεν επιτρέπει την αποπληρωμή των επόμενων δόσεις, η ΠΙΝ αναλαμβάνει το κόστος για την πληρωμή και των επόμενων δόσεων μέχρι του ποσού των 480 ευρώ ανά έτος για μία παροχή.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

Οι προϋποθέσεις προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ή αλλοδαποί που διαμένουν σε αυτή και διαθέτουν όλα τα στοιχεία νόμιμης παραμονής.
2. Να υπάγονται στην κατηγορία των «οικιακών καταναλωτών».
3. Να έχει εκδοθεί από τη ΔΕΗ εντολή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος για την επίμαχη παροχή.
4. Η επίμαχη παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος να αφορά 1η κατοικία.
5. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου να μην ξεπερνά τα 7.200 ευρώ/ ετησίως.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας μπορούν να καταθέσουν αίτηση συνοδευμένη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ).
2. Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Αντίγραφο διακανονισμού στον οποίο αναγράφεται ότι έχει εκδοθεί εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χρέους .
4. Πρόσφατο Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ή του /της συζύγου του.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα γραφεία των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων που διαμένουν οι ενδιαφερόμενοι:

1. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση Σ. Σαμάρα 13 – Κέρκυρα
Τηλ. 26613 – 62127 – 146 – 121 – 122
Fax 26613 – 62148

2. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο – Λευκάδα
Τηλ.: 26453 – 60730
Fax : 26453 – 60735

3. Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς & Ιθάκης
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση : Μομφεράτου 30 – Αργοστόλι
Τηλ.: 26713 – 62710 – 709
Fax : 26713 – 62712

4. Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1 – Ζάκυνθος
Τηλ.: 26950 – 27118
Fax : 26950 – 44836

πηγή: energypress.gr