Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων με αντικεραυνικά
Βίντεοπαρουσιάσεις

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων με αντικεραυνικά

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων με αντικεραυνικάΗ προστασία από κεραυνικά ρεύματα ή κρουστικές υπερτάσεις, επιτυγχάνεται με το Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, δηλαδή, με τα ονομαζόμενα στην πράξη αντικεραυνικάΑυτά τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες των εγκαταστάσεων και κατά τη λειτουργία τους πρέπει να αποκλείουν τη δημιουργία επικίνδυνων τόξων (σπινθήρων) μέσα στην κατασκευή, που ενδεχομένως να προέρχονται από τη διέλευση του ρεύματος του κεραυνού στο Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, δηλαδή, από το σημείο του πλήγματος στο σύστημα γείωσης.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται η λειτουργία αντικεραυνικών για φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο βίντεο αναλύονται:

  • που τοποθετούνται και πως συνδέονται
  • πως λειτουργούν και αντιμετωπίζουν τις επικίνδυνες υπερτάσεις που δημιουργούνται