Προστασία κυκλωμάτων από ανάστροφη πολικότητα
Βίντεοπαρουσιάσεις

Προστασία κυκλωμάτων από ανάστροφη πολικότητα

Προστασία κυκλωμάτων από ανάστροφη πολικότηταΑν έχουμε ένα κύκλωμα που λειτουργεί με συνεχή τάση και για κάποιο λόγο συνδέσουμε την τροφοδοσία του ανάποδα, τότε το κύκλωμα δε θα λειτουργήσει (στην καλύτερη περίπτωση) ή θα καταστραφεί. Για να αποφύγουμε την καταστροφή ενός κυκλώματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά πολύ απλά υλικά για την προστασία του.

Στο παρακάτω βίντεο, βλέπουμε πως λειτουργούν κάποιοι μέθοδοι προστασίας κυκλωμάτων από ανάστροφη πολικότητα καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας.

subs