ΠΟΣΕΗ-Επιστημονικό Συνέδριο 27-28 Φεβρουαρίου 2016
Επικαιρότητα Ημερίδες

ΠΟΣΕΗ-Επιστημονικό Συνέδριο 27-28 Φεβρουαρίου 2016

ΠΟΣΕΗ-Επιστημονικό Συνέδριο 27-28 Φεβρουαρίου 2016

Επιστημονικό Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Η

Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (M.E.C) Παιανίας

Σάββατο & Κυριακή 27 – 28 Φεβρουαρίου 2016

«Ζούμε το Παρόν …                                                 

                                               … Ακούμε το Μέλλον»

Σάββατο 27/2/2016

09:00 π.μ – 10:00 π.μ  Προσέλευση – Εγγραφή Συνέδρων

10:00 π.μ – 10:30 π.μ   Εισήγηση Προέδρου Π.Ο.Σ.Ε.Η, κ. Διαμαντή Κασαπίδη

10:30 π.μ – 12:00 π.μ   Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Πολιτείας & Φορέων

 

1η Θεματική Ενότητα – «Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος σε Εγκαταστάσεις Κτηρίων Χαμηλής Τάσης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΤΕΙ Πειραιά)

12:00 π.μ – 12:30 μ.μ  «Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος: Κρισιμότητα Προβλήματος – Τρόποι Ανίχνευσης & Αντιμετώπισης»

Εισηγητής: Δρ. Γεώργιος Βόκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

12:30 μ.μ – 13:00 μ.μ   «Το πρόβλημα των αρμονικών: Ενδεικτικά Παραδείγματα – Εμπειρίες εφαρμογής τεχνικών λύσεων»

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δημητρίου, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

13:00 μ.μ – 13:20 μ.μ Ερωτήσεις Συνέδρων & Απαντήσεις

 

2η Θεματική Ενότητα  – «Γειώσεις – Προστασία Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Φ. Γκόνος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

13:30 μ.μ – 13:50 μ.μ  «Βασικές Αρχές των συστημάτων γειώσεως»

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Π. Ανδροβιτσανέας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός  Υπολογιστών,MSc, Υπ.Διδάκτορας Ε.Μ.Π

13:50 μ.μ – 14:10 μ.μ  «Μετρώντας τις γειώσεις: Παρανοήσεις, λάθη και παραλείψεις»

Εισηγητής: Δρ. Ιωάννης Φ. Γκόνος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

14:10 μ.μ – 14:30 μ.μ «Προστασία Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις»

Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Δ. Κόκκινος, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

14:30 μ.μ – 14:50 μ.μ Ερωτήσεις Συνέδρων & Απαντήσεις

15:00 μ.μ – 16:30 μ.μ  Διάλειμμα – Γεύμα

 

3η Θεματική Ενότητα –   «Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Κτήρια»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Κωνσταντίνος  Ψωμόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομεά (πρώην ΤΕΙ Πειραιά)

16:30 μ.μ – 16:50 μ.μ   «Ο ρόλος των Αυτοματισμών στην Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Κτήρια»

Εισηγητής: Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

16:50 μ.μ – 17:10 μ.μ  «Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισμού σε Κτήρια»

Εισηγητής: Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

17:10 μ.μ – 17:30 μ.μ  «Ενσωμάτωση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μικρής ισχύος από Α.Π.Ε στα Κτήρια»

Εισηγητής: MSc κ. Σπύρος Τσιώλης, Καθηγητής Εφαρμογών,ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

17:30 μ.μ – 17:50 μ.μ   Ερωτήσεις Συνέδρων & Απαντήσεις

Κλείσιμο 1ης Ημέρας

 

Κυριακή 28/2/2016

1η Θεματική Ενότητα  –  «Ηλεκτρολογικές Εξελίξεις & Τεχνικές»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  κ. Γεώργιος Σαρρής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

10:00 π.μ – 10:20 π.μ   «Από τα Έξυπνα Κτήρια στις Έξυπνες Πόλεις»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σαρρής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

10:20 π.μ – 10:40 π.μ  «Διαχείριση Συστημάτων Φωτισμού με το Πρωτόκολλο DALI»

Εισηγητής: κ. Στέφανος Τουλόγλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

10:40 π.μ – 11:00 π.μ Ερωτήσεις Συνέδρων & Απαντήσεις

 

2η Θεματική Ενότητα    –   «Ο φωτισμός στην εποχή των LED»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Φραγκίσκος Β. Τοπαλής, Καθηγητής Ε.Μ.Π

11:00 π.μ – 11:20 π.μ   «Να αλλάξουμε τα φωτιστικά μας με LED, έτσι χωρίς πρόγραμμα;»

Εισηγητής:  Φραγκίσκος Β. Τοπαλής, Καθηγητής τεχνολογίας φωτισμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

11:20 π.μ – 11:40 π.μ  «Φωτισμός & Εφαρμογές – Με τη ματιά του μελετητή»

Εισηγητής: Δρ. Λάμπρος Θ. Δούλος, Φυσικός, Lighting Expert

11:40 π.μ – 12:00 μ.μ Ερωτήσεις Συνέδρων & Απαντήσεις

 

3η Θεματική Ενότητα    –   «Έξυπνοι Μετρητές – Ποιότητα Τάσης»

 12:00 μ.μ – 12:20 μ.μ     «Έξυπνοι Μετρητές»

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τομέας Μετρητικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ

12:20 μ.μ – 12:40 μ.μ  «Ποιότητα Τάσης που παρέχεται στους καταναλωτές»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσιτύλος, Υπό Τομεάρχης Λειτουργίας & Προστασίας Τομέα Εκμετάλλευσης Συντήρησης Δικτύου της Διεύθυνσης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ

12:40 μ.μ – 13:00 μ.μ   Ερωτήσεις Συνέδρων & Απαντήσεις

 

4η Θεματική Ενότητα   –   «Ευρωπαϊκή Προοπτική Κλάδου  –  Επιστημονική Κλαδική Μελέτη»

13:00 μ.μ – 13:20 μ.μ  «Ευρωπαϊκή Προοπτική Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων»

Εισηγήτρια: κ. Evelyne Schellekens, Γ. Γραμματέας A.I.E – Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων G.G of European Assosiation of Electrical Contractors

13:20 μ.μ  – 13:50 μ.μ  «Επιστημονική Κλαδική Μελέτη»

Εισηγητής: Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ. Τρύφωνας Καλογιάννης

13:50 μ.μ – 14:10 μ.μ «Ενέργεια & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης»

Εισηγητής: κ. Στέφανος Κομνηνός, Σύμβουλος Διοίκησης Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Β.Ε.Α)

14:10 μ.μ – 14:20 μ.μ  Ερωτήσεις Συνέδρων & Απαντήσεις

14:20 μ.μ – 15:00 μ.μ  Κλείσιμο Συνεδρίου – Συμπεράσματα

15:00 – 16:00 μ.μ   Γεύμα

πηγή: Π.Ο.Σ.Ε.Η

ΠΟΣΕΗ-Επιστημονικό Συνέδριο 27-28 Φεβρουαρίου 2016