Πομπός και δέκτης αναλογικών και ψηφιακών σημάτων από την PELC
Νέα υλικά

Πομπός και δέκτης αναλογικών και ψηφιακών σημάτων από την PELC

Πομπός και δέκτης αναλογικών και ψηφιακών σημάτων από την PELCΤο σετ πομπού LFT169 και δέκτη LFR169 αποτελεί ιδανική λύση για την ασύρματη μετάδοση ψηφιακών και αναλογικών σημάτων, με σκοπό τον τηλεχειρισμό – τηλεένδειξη και τηλεέλεγχο σε μεγάλες αποστάσεις, μεγαλύτερες των 20Km, ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης, (φυσικά εμπόδια, ύψος της κεραίας του πομπού και του δέκτη κλπ.). Είναι κατάλληλο για εφαρμογές διαχείρισης υδάτινων πόρων και όχι μόνο.

Ο πομπός LFT169 κωδικοποιεί και εκπέμπει την κατάσταση τεσσάρων ψηφιακών και δυο αναλογικών εισόδων, κάθε φορά που οποιαδήποτε ψηφιακή είσοδος αλλάξει κατάσταση αλλά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αναλόγως του προγραμματισμού του.

Αντίστοιχα ο δέκτης LFR169 αποκωδικοποιεί, λαμβάνει και αντιστοιχεί τις μεν τέσσερις ψηφιακές εισόδους του πομπού σε τέσσερα Relay και τις δυο αναλογικές εισόδους σε δυο αναλογικές εξόδους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει σε αυτόν.

Κάθε πομπός και δέκτης, αποκτά μέσω της διαδικασίας του προγραμματισμού, μια μοναδική Ταυτότητα Συσκευής (ID). Η Ταυτότητα Συσκευής χρησιμεύσει ώστε κάθε πομπός και δέκτης που έχει τον ίδιο πενταψήφιο αριθμό – ταυτότητα, να συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στην ίδια ομάδα συσκευών που μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Διαφορετικά, αν δηλαδή πομπός-οί και δέκτης-ες έχουν διαφορετικά ID, δεν μπορούν ποτέ να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αυτή η ικανότητα κάθε συσκευής να αποκτά Ταυτότητα δίνει την δυνατότητα να δημιουργούνται μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες πομπών-δεκτών, που επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να δέχονται ή να δημιουργούν παρεμβολές (αλλοίωση δεδομένων) σε γειτονικές ομάδες. Τα παραπάνω αποδίδουν αυξημένη αξιοπιστία απόδοση και λειτουργικότητα στις συσκευές πομπού LFT169 και δέκτη LFR169.

Παραδείγματα Εφαρμογών

Η πιο τυπική εφαρμογή περιλαμβάνει ένα πομπό LFT169 και ένα δέκτη LFR169 που επικοινωνούν μεταξύ τους, εφόσον έχουν το ίδιο ID, και μεταδίδουν ο ένας (ο πομπός) στον άλλο (τον δέκτη), την κατάσταση των 4 ψηφιακών εισόδων και τις 2 αναλογικές μετρήσεις, στην πλήρη εκδοχή λειτουργίας. Η ευελιξία στον προγραμματισμό των συσκευών LFT169 και LFR169 δίνει την δυνατότητα να υλοποιηθούν διαφορετικές και πιο πολύπλοκες διατάξεις, όπως:

 • διάταξη «πολλαπλών δεκτών», όταν ένας πομπός στέλνει εντολές και μετρήσεις σε πολλούς δέκτες.
 • διάταξη «πολλαπλών πομπών», όταν ένας δέκτης λαμβάνει εντολές και μετρήσεις από πολλούς πομπούς.
 • μεικτή διάταξη των δυο παραπάνω.

Σαν πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:

 • ο ασύρματος τηλεχειρισμός μιας αντλίας (δέκτης) που φροντίζει για την πλήρωση μιας δεξαμενής (πομπός) με βάση την στάθμης της.
 • η ασύρματη συγκέντρωση μετρήσεων στάθμης δυο δεξαμενών (δυο πομποί) σε ένα σημείο (ένας δέκτης)
 • ο ασύρματος τηλεχειρισμός τεσσάρων αντλιοστασίων (τέσσερις δέκτες) βάση τεσσάρων σταθμών σε μια δεξαμενή (ένας πομπός).

Τεχνικά χαρακτηριστικά πομπού LFT169

lft169 (1)

 • τροφοδοσία: 12/24 VDC
 • ενδείξεις: Τροφοδοσία, εκπομπή, προγραμματισμός, κατάσταση εισόδων
 • ισχύς πομπού: 0,5W (νόμιμη EIRP)
 • τύπος διαμόρφωσης: FM
 • περίβλημα: DIN rail 4M (τύπου ράγας) / 70x86x58mm
 • συχνότητα λειτουργίας: 169,40625Mhz
 • εύρος διαύλου: 12,5 kHz
 • ακολουθούμενο πρότυπο: (ETSI) EN300 220
 • σύνδεση κεραίας: 50Ω, SMA female
 • θύρα προγραμματισμού: σειριακή τύπου RS232
 • κατανάλωση ηρεμίας: 50mA max/12V&75mA max/24V (όλες οι είσοδοι On)
 • κατανάλωση εκπομπής: 0,4Α (0,5W) & 1,2A (4,5W)
 • ψηφιακές είσοδοι: Τέσσερις (4) είσοδοι ψυχρής επαφής
 • αναλογικές είσοδοι: Δύο (2) 0-10V ή 4-20mA, ανάλυση 10Bit

Τεχνικά χαρακτηριστικά δέκτη LFT169

lfr169 (1)

 • τροφοδοσία: 12V DC
 • ενδείξεις: Τροφοδοσία, λήψη, σφάλμα επικοινωνίας, προγραμματισμός, κατάσταση ρελέ
 • ευαισθησία δέκτη: -115dbm (1ppm BER)
 • έξοδοι ρελέ: Τέσσερα (4), (δύο SPDT και δύο SPST) με επαφές 230V/6A-AC1
 • περίβλημα: DIN rail 4M (τύπου ράγας) / 70x86x58mm
 • συχνότητα λειτουργίας: 169,40625Mhz
 • εύρος διαύλου: 12,5 kHz
 • ακολουθούμενο πρότυπο: (ETSI) EN300 220
 • σύνδεση κεραίας: 50Ω, SMA female
 • θύρα προγραμματισμού: σειριακή τύπου RS232
 • κατανάλωση: 110mA max (όλα τα ρελέ οπλισμένα)
 • αναλογικές έξοδοι: Δύο (2) 0-10V, ανάλυσης 10Bit

Οι συσκευές για χρήση τηλεχειρισμού – τηλεένδειξης – τηλεειδοποίησης, LFT169 και LFR169, είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε «License Free» συχνότητα, δηλαδή συχνότητα που Δεν Απαιτεί Άδεια Χρήσης από τον κάτοχο της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές κάντε κλικ εδώ.